Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Last week
 2. ⭐ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.00 น. ถึง วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 14.59 น. Recycle Shining Tail รีไซเคิลจิ้งจอก 9 หาง ❗❗❗ โปรดทำความเข้าใจกับเนื้อหาก่อนนะคะ ค่อยๆ อ่านจนครบนะคะ ❗❗❗ หากสงสัยบรรทัดใด ส่วนไหน สอบถามทีมงานได้เลยจ้า ❗❗❗ ห้ามไปกดรีไซเคิล โดยที่ยังมีความสงสัย แม้แค่จุดสงสัยเดียว ก็ห้ามไปกดนะคะ ❗❗❗ ถ้ากดแลกรางวัลไปแล้ว ถือว่าเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว และทีมงานจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของ หรือ คืนของให้ได้จ้า ⭐ข้อควรระวัง และควรทราบ ห้ามวาง !! จิ้งจอกที่เจ้าของชอบ ที่เจ้าของจะใช้ ที่เจ้าของจะขี่ อยู่ในกระเป๋าหลัก ให้ย้ายออกไปที่อื่นก่อนนะคะ ใช้จิ้งจอก 3ตัว (ต้องตัดสินใจแล้วว่ายอมเสียได้จริง ๆ) และจะโดนรีไซเคิลทั้งหมด ทั้ง 3 ตัว นำไว้ในกระเป๋าหลัก *เช็คให้ดี ๆ ว่ามีตัวที่เราจะใช้อยู่หรือไม่ ถ้ามี ให้ย้ายไปเก็บที่อื่นก่อน* *** ย้ำ !!! จิ้งจอก ที่จะรีไซเคิลทิ้งเท่านั้น อย่าวางจิ้งจอกตัวที่จะใช้ จะขี่เข้ามานะ ตรวจสอบดี ๆ ก่อนนะคะ *** *** ย้ำ !!! จิ้งจอก ที่จะรีไซเคิลทิ้งเท่านั้น อย่าวางจิ้งจอกตัวที่จะใช้ จะขี่เข้ามานะ ตรวจสอบดี ๆ ก่อนนะคะ *** *** ย้ำ !!! จิ้งจอก ที่จะรีไซเคิลทิ้งเท่านั้น อย่าวางจิ้งจอกตัวที่จะใช้ จะขี่เข้ามานะ ตรวจสอบดี ๆ ก่อนนะคะ *** ตรวจสอบจิ้งจอก ให้ดี ๆ หากใส่จิ้งจอกตัวหลักที่ออฟดีๆที่ตัวเองต้องใส่วอร์ ใส่เล่นประจำไว้ในช่องรีไซเคิล และโดนลบออกไป วิธีเรียกคืน ใช้เพชร Jewel of Bless 3000 , Jewel of Soul 3000 ⭐ สิ่งที่ต้องเตรียม และการวางของในตัวเพื่อนำไปรีไซเคิล ใช้ จิ้งจอก (Shining Tail) บวกอะไรก็ได้ กี่ออฟก็ได้ 3 ชิ้น (กรณีจะใช้ตัว Rare สีแดง ให้แจ้งเปลี่ยนกับทีมงานเป็นสีปกติได้จ้า) Jewel of Bless 200 เม็ด Jewel of Soul 200 เม็ด Jewel of Creation 100 เม็ด Elite Guardian Enchant 100 ชิ้น ( บวกม้าสีชมพู ) รายการทั้งหมดนี้ ต้องเตรียมวางให้เรียบร้อย ในกระเป๋าตัวละคร ( กระเป๋าหลัก ) ให้วางของที่ต้องการรีไซเคิลเอาไว้ในกระเป๋าหลักเท่านั้น กระเป๋าเสริมจะไม่เกี่ยวข้องกัน ที่ใส่ก็ไม่เกี่ยวข้องกัน ถ้าใส่จิ้งจอกเข้ามา 4ชิ้น หรือมากกว่า ระบบจะลบอันแรกก่อน หรือ ถ้าวางบน/ล่าง ก็จะลบอันบนก่อน ⭐ สิ่งที่จะได้รับ หลังรีไซเคิลแล้ว เมื่อนำมา รีไซเคิล จะถูกแปลสภาพ และส่งของคืนสู่ผู้เล่นดังนี้ [Sealed] +0 Shining Tail สุ่ม 1 ออฟชั่น 50% , 2 ออฟชั่น 30% , 3 ออฟชั่น 20% คลิกขวาเปิด , แลกเปลี่ยนได้ , ใส่คลังได้ Shining Tail (Rare) จะไม่ออกจากไอเทมตัวนี้จ้า ของส่งเข้าช่อง Gremory Case หัวข้อ [ ตัวละคร ] ⭐ ขั้นตอน การรีไซเคิล ออฟไลน์ไอดีเกม เข้าระบบสมาชิก : https://member2.arcamu.com/ เลือกไปที่เมนู Recyle Item หลังจากเข้าเมนูมาแล้ว ให้เลือกไปที่ แลก Shining Tail (สัตว์ขี่ใหม่ จิ้งจอก 9 หาง) จากนั้น จะมาหน้ารายการ ที่ต้องใช้สำหรับ รีไซเคิล ผู้เล่นต้องทำรายการ 2หัวข้อ หมายเลข 1 = เลือกตัวละครที่เก็บของรีไซเคิลไว้ หมายเลข 2 = กดแลกไอเทมเข้าเกม * ถ้ามีอะไรไม่ตรง ไม่ถูกเงื่อนไข จะมีแสดงในรายการนั้น ๆ * ถ้าทุกอย่างถูกต้อง จะกดแลกได้ ไม่ติดปัญหาจ้า เมื่อกดแลกรางวัล ให้กลับเข้าเกม เข้าตัวละครที่เรากดแลกนะคะ จากนั้นกด K ของจะเข้าช่อง Gremory Case หัวข้อ ตัวละครจ้า ⭐ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.00 น. ถึง วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 14.59 น. #มิวเถื่อน #มิวออนไลน์ #มิวเปิดใหม่ #Muเถื่อน #Mu เถื่อนเปิดใหม่
 3. ⭐ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.00 น. ถึง วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 14.59 น. Recycle Daze Earring รีไซเคิลต่างหูขั้น 5 ❗❗❗ โปรดทำความเข้าใจกับเนื้อหาก่อนนะคะ ค่อยๆ อ่านจนครบนะคะ ❗❗❗ หากสงสัยบรรทัดใด ส่วนไหน สอบถามทีมงานได้เลยจ้า ❗❗❗ ห้ามไปกดรีไซเคิล โดยที่ยังมีความสงสัย แม้แค่จุดสงสัยเดียว ก็ห้ามไปกดนะคะ ❗❗❗ ถ้ากดแลกรางวัลไปแล้ว ถือว่าเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดแล้วนะจ๊ะ ⭐ข้อควรระวัง และควรทราบ ห้ามวาง !! ต่างหู5 ที่เจ้าของชอบ ที่เจ้าของจะใช้ ที่เจ้าของจะใส่ อยู่ในกระเป๋าหลัก *ให้ย้ายออกไปที่อื่นก่อนนะคะ ใช้ต่างหูขั้น5 จำนวน 3ชิ้น (ต้องตัดสินใจแล้วว่ายอมเสียได้จริง ๆ) และจะโดนรีไซเคิลทั้งหมด ทั้ง 3 ชิ้น ต่างหู5 มี2ข้าง คือ ซ้าย(L) ขวา(R) ผู้เล่นต้องเลือกรายการให้ถูกต้องด้วยจ้า ทางที่ดี ย้ายของที่จะใช้ออก เหลือไว้ของที่จะรีไซเคิลจ้า นำไว้ในกระเป๋าหลัก *เช็คให้ดี ๆ ว่ามีชิ้นที่เราจะใช้อยู่หรือไม่ ถ้ามี ให้ย้ายไปเก็บที่อื่นก่อน* *** ย้ำ !!! ต่างหู5 ที่จะรีไซเคิลทิ้งเท่านั้น อย่าวางชิ้นที่จะใช้ เข้ามานะ ตรวจสอบดี ๆ ก่อนนะคะ *** *** ย้ำ !!! ต่างหู5 ที่จะรีไซเคิลทิ้งเท่านั้น อย่าวางชิ้นที่จะใช้ เข้ามานะ ตรวจสอบดี ๆ ก่อนนะคะ *** *** ย้ำ !!! ต่างหู5 ที่จะรีไซเคิลทิ้งเท่านั้น อย่าวางชิ้นที่จะใช้ เข้ามานะ ตรวจสอบดี ๆ ก่อนนะคะ *** ตรวจสอบต่างหู ให้ดี ๆ หากใส่ชิ้นหลักที่ออฟดีๆที่ตัวเองต้องใส่วอร์ ใส่เล่นประจำไว้ในช่องรีไซเคิล และโดนลบออกไป วิธีเรียกคืน ใช้เพชร Jewel of Bless 3000 , Jewel of Soul 3000 ⭐ สิ่งที่ต้องเตรียม และการวางของในตัวเพื่อนำไปรีไซเคิล ใช้ ต่างหู5 (Daze Earring) บวกอะไรก็ได้ กี่ออฟก็ได้ 3 ชิ้น *ผู้เล่นต้องเลือกด้วยว่าจะใช้ข้างซ้าย(L) หรือ ขวา(R) ในการรีไซเคิล Jewel of Bless 200 เม็ด Jewel of Soul 200 เม็ด Jewel of Creation 100 เม็ด Jewel of Harmony 100 เม็ด รายการทั้งหมดนี้ ต้องเตรียมวางให้เรียบร้อย ในกระเป๋าตัวละคร ( กระเป๋าหลัก ) ให้วางของที่ต้องการรีไซเคิลเอาไว้ในกระเป๋าหลักเท่านั้น กระเป๋าเสริมจะไม่เกี่ยวข้องกัน ที่ใส่ก็ไม่เกี่ยวข้องกัน ถ้าใส่ต่างหูเข้ามา 4ชิ้น หรือมากกว่า ระบบจะลบอันแรกก่อน หรือ ถ้าวางบน/ล่าง ก็จะลบอันบนก่อน ⭐ สิ่งที่จะได้รับ หลังรีไซเคิลแล้ว ( จะได้แค่ 1อันนะคะ ตามที่เราเลือกรีไซเคิล แต่ทำภาพตัวอย่างหน้าตาไอเทมข้างซ้าย และ ขวามาให้ดูจ้า ) เมื่อนำมา รีไซเคิล จะถูกแปลสภาพ และส่งของคืนสู่ผู้เล่นดังนี้ [Sealed] +0 Daze Earring (L) *สุ่ม 2 ออฟชั่น (80%) ~ 3 ออฟชั่น (20%) [Sealed] +0 Daze Earring (R) *สุ่ม 2 ออฟชั่น (80%) ~ 3 ออฟชั่น (20%) คลิกขวาเปิด , แลกเปลี่ยนได้ , ใส่คลังได้ ของส่งเข้าช่อง Gremory Case หัวข้อ [ ตัวละคร ] ⭐ ขั้นตอน การรีไซเคิล ออฟไลน์ไอดีเกม เข้าระบบสมาชิก : https://member2.arcamu.com/ เลือกไปที่เมนู Recyle Item หลังจากเข้าเมนูมาแล้ว ให้เลือกไปที่ แลก Daze Earring แต่ส่วนนี้ ต้องเลือกให้ดีนะคะว่าจะรีข้างซ้าย หรือ ขวา ถ้าต้องการรีหูข้างไหน ให้เลือกหัวข้อนั้น เท่านั้น หรือเตรียมหูข้างนั้นไว้ในตัวเท่านั้น !! จากนั้น จะมาหน้ารายการ ที่ต้องใช้สำหรับ รีไซเคิล ผู้เล่นต้องตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ หมายเลข 1 = เลือกตัวละครที่เก็บของรีไซเคิลไว้ หมายเลข 2 = ตรวจสอบว่า เราเลือกเข้ามาถูกหรือไม่ เช่นในภาพตัวอย่างนี้คือ ข้างขวา (R) ก็จะลบหู Daze Earring (R) ออก 3ชิ้น เป็นต้น หมายเลข 3 = กดแลกไอเทมเข้าเกม * ถ้ามีอะไรไม่ตรง ไม่ถูกเงื่อนไข จะมีแสดงในรายการนั้น ๆ * ถ้าทุกอย่างถูกต้อง จะกดแลกได้ ไม่ติดปัญหาจ้า เมื่อกดแลกรางวัล ให้กลับเข้าเกม เข้าตัวละครที่เรากดแลกนะคะ จากนั้นกด K ของจะเข้าช่อง Gremory Case หัวข้อ ตัวละครจ้า ⭐ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.00 น. ถึง วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 14.59 น. #มิวเถื่อน #มิวออนไลน์ #มิวเปิดใหม่ #Muเถื่อน #Mu เถื่อนเปิดใหม่
 4. Boost Option Wing 4th ระยะเวลากิจกรรม เมื่อทำการผสมปีก 4 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 15.00น. 💹 เพิ่มโอกาสได้ 2ออฟชั่น ในปีก/คลุม คลาส4 ดังนี้ 1 ออฟ 70% ช่วงกิจกรรม 65% 2 ออฟ 20% ช่วงกิจกรรม 25% 3 ออฟ 8 % 4 ออฟ 2 % 📈 เพิ่มโอกาสได้ Tier 2 ในปีก/คลุม คลาส4 ดังนี้ Tier 1 = 50% ช่วงกิจกรรม 40% Tier 2 = 30% ช่วงกิจกรรม 40% Tier 3 = 15% Tier 4 = 5% ** เมื่อหมดเวลาช่วงกิจกรรมก็จะกลับมาเป็นเรทเดิมก่อนเริ่มกิจกรรม คือ 1 ออฟ 70% , 2 ออฟ 20% สำหรับรายละเอียดออฟชั่นปีก 4 สามารถดูได้ที่นี่ ออฟชั่นปีก4 #มิวเถื่อน #มิวออนไลน์ #มิวเปิดใหม่ #Muเถื่อน #Mu เถื่อนเปิดใหม่
 5. CMS

  Recycle Wing Class4

  ⭐ ระยะเวลา : 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. Recycle Wing & Cape Class 4 ❗❗❗ โปรดทำความเข้าใจกับเนื้อหาก่อนนะคะ ค่อยๆ อ่านจนครบนะคะ ❗❗❗ หากสงสัยบรรทัดใด ส่วนไหน สอบถามทีมงานได้เลยจ้า ❗❗❗ ห้ามไปกดรีไซเคิล โดยที่ยังมีความสงสัย แม้แค่จุดสงสัยเดียว ก็ห้ามไปกดนะคะ ❗❗❗ ถ้ากดแลกรางวัลไปแล้ว ถือว่าเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว และทีมงานจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของ หรือ คืนของให้ได้จ้า ⭐ข้อควรระวัง และควรทราบ การรีไซเคิลปีก/คลุม คลาส4 คือจะเสียปีกและคลุมนั้นไปทั้งหมด ทั้งตีบวก และ ออฟชั่น โดนรีไซเคิลทั้งหมด หมดเกลี้ยงหายเกลี้ยง นำไว้ในกระเป๋าหลักเท่านั้น อันที่ใส่อยู่ กับ ที่อยู่กระเป๋าเสริม จะไม่ถูกนับ *** ย้ำ !!! ปีกหรือคลุม ที่จะรีไซเคิลทิ้งเท่านั้น อย่าวางปีกจริงเข้ามานะ ตรวจสอบดี ๆ ก่อนนะคะ *** *** ย้ำ !!! ปีกหรือคลุม ที่จะรีไซเคิลทิ้งเท่านั้น อย่าวางปีกจริงเข้ามานะ ตรวจสอบดี ๆ ก่อนนะคะ *** *** ย้ำ !!! ปีกหรือคลุม ที่จะรีไซเคิลทิ้งเท่านั้น อย่าวางปีกจริงเข้ามานะ ตรวจสอบดี ๆ ก่อนนะคะ *** ตรวจสอบปีก หรือ คลุมให้ดี ๆ หากใส่ปีกหลักที่ออฟดีๆที่ตัวเองต้องใส่วอร์ ใส่เล่นประจำไว้ในช่องรีไซเคิล และโดนลบออกไป วิธีเรียกคืน ใช้เพชร Jewel of Bless 6000 , Jewel of Soul 6000 ⭐ สิ่งที่ต้องเตรียม และการวางของในตัวเพื่อนำไปรีไซเคิล ใช้ปีก/คลุม คลาส4 อาชีพใดก็ได้ ตั้งแต่ +13 เป็นต้นไป 1ชิ้น Condor Feather 5 ชิ้น Elemental Rune 90 ชิ้น Sphere Upgrade Rune 90 ชิ้น รายการทั้งหมดนี้ ต้องเตรียมวางให้เรียบร้อย ในกระเป๋าตัวละคร ( กระเป๋าหลัก ) ให้วางของที่ต้องการรีไซเคิลเอาไว้ในกระเป๋าหลักเท่านั้น กระเป๋าเสริมจะไม่เกี่ยวข้องกัน ที่ใส่ก็ไม่เกี่ยวข้องกัน ถ้าใส่ปีก/คลุม เข้ามาในกระเป๋าหลัก 2ชิ้น หรือมากกว่า และมีอัตราตีบวก13~15 ระบบจะลบอันแรกก่อน หรือ ถ้าวางบน/ล่าง ก็จะลบอันบนก่อน ⭐ สิ่งที่จะได้รับ หลังรีไซเคิลแล้ว เมื่อนำมา รีไซเคิล จะถูกแปลสภาพ และส่งของคืนสู่ผู้เล่นดังนี้ Garuda’s Feather 1 ชิ้น Garuda’s Flame 1 ชิ้น Golden Sentence 50 ชิ้น Jewel of Chaos 30 ชิ้น Jewel of Bless 30 ชิ้น Jewel of Soul 30 ชิ้น Jewel of Creation 30 ชิ้น ของส่งเข้าช่อง Gremory Case หัวข้อ [ ตัวละคร ] ⭐ ขั้นตอน การรีไซเคิล ออฟไลน์ไอดีเกม เข้าระบบสมาชิก : https://member2.arcamu.com/ เลือกไปที่เมนู Recyle Item หลังจากเข้าเมนูมาแล้ว ให้เลือกไปที่ แลกชุดตีปีก4 (เกือบครบ) จะมาหน้ารายการ ที่ต้องใช้สำหรับ รีไซเคิล ผู้เล่นต้องทำรายการ 3หัวข้อ หมายเลข 1 = เลือกตัวละครที่เก็บของรีไซเคิลไว้ หมายเลข 2 = เลือกปีกที่จะนำมารีไซเคิล หมายเลข 3 = กดแลกไอเทมเข้าเกม * ถ้ามีอะไรไม่ตรง ไม่ถูกเงื่อนไข จะมีแสดงในรายการนั้น ๆ * ถ้าทุกอย่างถูกต้อง จะกดแลกได้ ไม่ติดปัญหาจ้า เมื่อกดแลกรางวัล ให้กลับเข้าเกม เข้าตัวละครที่เรากดแลกนะคะ จากนั้นกด K ของจะเข้าช่อง Gremory Case หัวข้อ ตัวละครจ้า ⭐ ระยะเวลา : 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.
 6. Event Muun of December 2022 : หาสัตว์เลี้ยงประจำเดือน ธันวาคม (2022) ระยะเวลา : 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. มอนเตอร์ในกิจกรรมนี้ ชื่อว่า : Pouch of Blessing HP : 30,000 Dmg : 0 Def : 1000 Mdef : 1000 โปรดทำช่องกระเป๋าให้ว่าง เยอะ ๆ ก่อนมาล่าด้วยนะคะ ของดรอปบางชิ้นกินช่อง 2x2 จ้า ผู้เล่นที่ทำดาเมจสุดท้ายจะได้รับไอเทม สถานที่เกิด แผนที่ Elbeland 1 2 3 จำนวน 45 ตัว (สุ่มเกิดทั่วแผนที่) แผนที่ Devias 1 2 3 4 จำนวน 45 ตัว (สุ่มเกิดทั่วแผนที่) แผนที่ Lorencia จำนวน 45 ตัว (สุ่มเกิดทั่วแผนที่) เกิดเฉพาะที่แนล : 8 9 10 11 (รวมถึงแนลที่จะรันเพิ่ม เช่น 12 13) เท่านั้น !! เวลาเกิด : 9.30 น. 11.30 น. 17.30 น. 19.30 น. 21.45 น. [ นาทีที่ 45 นะคะ ชั่วโมงนี้ ] 01.30 น. 02.35 น. [ นาทีที่ 35 นะคะ ชั่วโมงนี้ ] 60 นาที หากไม่ถูกสังหารน้องถุงแดงจะหายไปเองทั้งหมดจ้า เมื่อถูกกำจัดหมด จะต้องรอเกิดในรอบเวลาถัดไป จะไม่มีเกิดระหว่างเวลาอีกต่อไป ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- มีโอกาส สุ่มไอเทม ดังต่อไปนี้ เงิน Zen 300,000 โอกาส 25% โอกาสได้รับไอเทม 75% แบ่งออกเป็นดังนี้ Medicine (บัพเพิ่มความสามารถ) Life Medicine = เพิ่ม MaxHP 700 2 ชิ้น Mana Medicine = เพิ่ม MaxMP 700 2 ชิ้น Speed Medicine = เพิ่ม Attack Speed 10 2 ชิ้น Life , Mana , Speed ต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างนึง เนื่องจากบัพทับกัน จะทำให้อันที่กดก่อนหน้าหายไป ทุกชิ้นมีระยะเวลา 30นาที , ย้ายห้อง , ตาย , ออกเกมส์ บัพจะหายทันที Power Medicine = เพิ่ม Damage Attack +40 2 ชิ้น Spell Medicine = เพิ่ม Damage Wizardry +40 2 ชิ้น Defense Medicine = เพิ่ม Defense +100 2 ชิ้น Power , Spell , Defen ต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างนึง เนื่องจากบัพทับกัน จะทำให้อันที่กดก่อนหน้าหายไป ทุกชิ้นมีระยะเวลา 30นาที , ย้ายห้อง , ตาย , ออกเกมส์ บัพจะหายทันที Sealed Harmony Ticket (คลิกขวาเปิด , เทรดได้ , ใส่คลังได้) จะมีไอเทมอยู่ด้านใน ได้แก่ 20% = Zen 50,000 (เงินจะหล่นลงพื้น) 80% = Jewel of Harmony 1 ชิ้น Box of Kundun สุ่มดรอป +1 ถึง +5 1กล่อง เปิดได้อุปกรณ์ Excellent : ดูรายการสุ่มของในกล่อง : คลิกที่นี่จ้า อื่น ๆ Bless of Light (Middle) 1 ชิ้น (*100 เทรดได้ ใส่คลังได้) Bless of Light (Greater) 1 ชิ้น (*200 เทรดได้ ใส่คลังได้) Elemental Rune 3 ชิ้น (รูนเขียว) Sphere Upgrade Rune 3 ชิ้น (รูนม่วง) Three Vacancies 1 ชิ้น (ที่บวกหู) Guardian Enhanced Stone 1 ชิ้น (ที่บวกม้า/มังกร) Jewel of Bless 1 ชิ้น Jewel of Soul 1 ชิ้น Jewel of Chaos 1 ชิ้น Jewel of Life 1 ชิ้น Jewel of Creation 1 ชิ้น ( ถ้าแพทช์ใครไม่สมบูรณ์จะมองไม่เห็นกล่องใบนี้ โปรดโหลดแพทช์ก่อนเข้าเกมจ้า ) Muun of December 2022 : คลิกขวาเปิด กล่องนี้เทรดได้ ใส่คลังได้ รวมได้สูงสุด 30ชิ้นต่อช่อง ตัว Muun ที่จะเปิดได้จากกล่อง จะเป็นตัวที่ยังไม่ Evolved นะคะ แต่นำภาพแต่ละตัวที่ทำการ Evolved มาประกอบในเนื้อหาให้ดูเพิ่มเติมจ้า ว่าแต่ละตัวหลัง Evo แล้วหน้าตาเป็นยังไงจ้า *** ย้ำนะคะ ตัวที่จะเปิดได้เป็นตัวธรรมดา ไม่มีตัว Evolved จ้า สุ่มสัตว์เลี้ยง 1ตัว ภายในกล่องมีรางวัลสุ่ม ดังนี้ Lycan : ช่วยโจมตีธรรมดาใส่มอนเตอร์ ทำงานทุกวัน 13.00 ~ 23.59 น. (ไม่มีผลใน PVP หรือ กิลวอร์) Lure : ช่วยเสริมพลังสกิลดาเมจให้แก่เจ้าของ ทำงานทุกวัน 13.00 ~ 23.59 น. (ไม่มีผลใน PVP หรือ กิลวอร์) Kenturion : ช่วยเพิ่มพลังป้องกันให้กับเจ้าของ ทำงานวัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส (ไม่มีผลใน PVP หรือ กิลวอร์) Fighter : ช่วยเพิ่มพลังป้องกันให้กับเจ้าของ ทำงานวัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส (ไม่มีผลใน PVP หรือ กิลวอร์) Loggle : Increase Damage Power/Magic/Cruse ทำงานวัน พ. พฤ. ศ. ส. อ. (มีผลในแผนที่กิลวอร์และแมพประลอง เฉพาะตัวที่ Evo แล้ว) วิธีการหาหิน Evolution Stone มาอัพเกรดร่าง Muun : อ่านต่อคลิก #มิวเถื่อน #มิวออนไลน์ #มิวเปิดใหม่ #Muเถื่น #Mu เถื่อนเปิดใหม่
 7. CMS

  Mix to Assembly

  ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.00 น. ถึง วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 14.59 น. ⭐ สิ่งที่ต้องเตรียม และการวางของในตัวเพื่อนำมาแลก Jewel of Bless 100 เม็ด Jewel of Soul 100 เม็ด Elemental Rune 90 ชิ้น [Sealed] Blood Angel Chaos Guild Charm 1อัน [Sealed] Dark Angel Chaos Guild Charm 1อัน [Sealed] Holy Angel Chaos Guild Charm 1อัน [Sealed] Soul Chaos Guild Charm 1อัน [Sealed] Blue Eye Chaos Guild Charm 1อัน [Sealed] Silver Heart Chaos Guild Charm 1อัน กันแตก ที่เป็นชื่อ [Sealed] คือกันแตกรูปแบบแลกเปลี่ยนได้นะคะ ดูวิธีทำได้ : คลิกที่นี่จ้า ให้วางของที่ต้องการรีไซเคิลเอาไว้ในกระเป๋าหลักเท่านั้น กระเป๋าเสริมจะไม่เกี่ยวข้องกัน ที่ใส่ก็ไม่เกี่ยวข้องกัน ⭐ ขั้นตอน การรีไซเคิล ออฟไลน์ไอดีเกม เข้าระบบสมาชิก : https://member2.arcamu.com/ เลือกไปที่เมนู Assembly หลังจากเข้าเมนูมาแล้ว ให้เลือกไปที่ แลกกันแตก Talisman of Chaos Assembly (1อัน) จากนั้น จะมาหน้ารายการ ที่ต้องใช้สำหรับแลก หมายเลข 1 = เลือกตัวละครที่เก็บของเอาไว้ หมายเลข 2 = กดแลกไอเทมเข้าเกม * ถ้ามีอะไรไม่ตรง ไม่ถูกเงื่อนไข จะมีแสดงในรายการนั้น ๆ * ถ้าทุกอย่างถูกต้อง จะกดแลกได้ ไม่ติดปัญหาจ้า เมื่อกดแลกรางวัล ให้กลับเข้าเกม เข้าตัวละครที่เรากดแลกนะคะ จากนั้นกด K ของจะเข้าช่อง Gremory Case หัวข้อ ตัวละครจ้า
 8. CMS

  Golden Crest

  Golden Sentence ----------------------------------------------------------------------------------------- Golden Sentence สามารถหาได้จาก • แผนที่เลเวล 1030 , 1050 , 1070 , 1100 , 1160 , 1190 • เฉพาะพื้นที่ของ Monster Elite • สามารถตรวจสอบจุด Elite ได้โดยกด Tab ที่แป้นพิมพ์เพื่อเปิดแผนที่ • สังเกตุจากสัญลักษณ์รูปโล่ที่แผนที่จ้า ตรงนั้นคือโซน Elite ที่จะดรอปจ้า Golden Sentence 10 ชิ้น ในการสุ่ม ที่ Moss เมือง Elbeland จ้า • เมื่อกด Open Box จะได้ระบ = Golden Crest Ticket 1 อัน • วิธีใช้งาน Golden Crest Ticket = คลิกขวา • สามารถรวมได้สูงสุด = 250 ชิ้น • กล่องเทรดได้ ใส่คลังได้ ถ้าแพทช์ไม่สมบูรณ์ จะมองไม่เห็นไอเทม กับ กดสุ่มไม่ได้จ้า ติดต่อทีมงานแก้ไขได้เลยจ้า คลิกขวาเพื่อสุ่มรางวัล มีรางวัลสุ่ม ดังนี้ ( สุ่ม 1 อย่าง ) Jewel of Harmony 50 ชิ้น Three Vacancies 50 ชิ้น Guardian Enhanced Stone 50 ชิ้น Talisman of Luck 10% (3) Box 1 ชิ้น [ เปิดได้ เพิ่มเปอร์เขียว 10% 3 ชิ้น ] Elemental Talisman of Luck (10) Box 1 กล่อง [ เปิดได้ เพิ่มเปอร์ธาตุ 10ชิ้น ] Mysterious Stone (1-3) Box [ สุ่มได้ 1 ~ 3 เม็ด ] Soul Chaos Guild Charm (Bound) 1 ชิ้น Blue Eye Chaos Guild Charm (Bound) 1 ชิ้น Silver Heart Chaos Guild Charm (Bound) 1 ชิ้น Manticore Chaos Guild Charm (Bound) 1 ชิ้น Talisman of Chaos Assembly 1 ชิ้น Elemental Talisman of Chaos 1 ชิ้น ระยะเวลา 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 14.59 น. #มิวเถื่อน #มิวออนไลน์ #มิวเปิดใหม่ #Muเถื่อน #Mu เถื่อนเปิดใหม่ #Moss Mu #Npc Moss มิว สุ่มของมิว
 9. CMS

  Moss Jewel (Dec 2022)

  ไปที่เมือง Elbeland(เมืองซัม) บริเวณพิกัด 25,225 รูปแบบจะเป็นการสุ่ม ไม่สามารถเลือกรางวัลได้จ้า ขอให้โชคดีนะคะ 😉 เลือกเมนูให้ตรงความต้องการ หรือ ตรงกับสิ่งของที่เรามี ที่จะใช้สุ่มรางวัล ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Event : Moss Jewel (Dec 2022) * มาเป็นช่วงกิจกรรมนะคะ ไม่ได้อยู่ถาวรจ้า แต่รางวัลที่แลกมาแล้วจะอยู่ตลอดจ้า แค่เมนูสุ่มจะหายไป ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา (หลังเปิดให้เข้าเล่นตามปกติ) ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. (นำออกจากเมนู Moss แต่กล่องที่แลกมาแล้วยังเปิดได้ตามปกติ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ใช้เพชร Jewel of Bless 1200 เม็ด และ Jewel of Soul 1200 เม็ด แลก Moss Jewel (Dec 2022) ได้ 1ชิ้น 📌 ถ้าแพทช์เกมไม่สมบูรณ์จะมองไม่เห็นไอเทมดังกล่าว 📌 มีรางวัลที่สุ่มทั้งหมด ดังนี้ ( Moss Jewel (Dec 2022) สามารถรวมได้สูงสุด 50ชิ้น คลิกขวาเพื่อเปิดสุ่ม ) ( เทรดแลกเปลี่ยนได้ ใส่คลังได้ ตั้งร้านไม่ได้ ขายทิ้งNPCไม่ได้ ) * สุ่ม 1 อย่างจากรายการไอเทม ดังต่อไปนี้ TVC and GES (Random250) 1 กล่อง *ที่สุ่มบวกหู หรือบวกม้า 250ชิ้น หมายถึงมีโอกาสสุ่มได้ บวกหู50 บวกหู50 บวกหู50 บวกม้า50 บวกม้า50 หรือได้ บวกม้าอย่างเดียวเลย250ชิ้น เป็นต้น Talisman of Luck 10 Percent (10) Box *มีเพิ่มเปอร์สีเขียว 10% 10ชิ้นเมื่อเปิด Jewel of Luck 2 ~ 3 ชิ้น ( เพชรเพิ่ม Luck ให้กับอุปกรณ์ ) Wings and Cape +15 C3 Box *กล่องเปิดได้ปีกคลาส3 ตามอาชีพที่เปิด +15 +Luck การันตี 1ออฟชั่น (สุ่มออฟ) Mysterious Stone (5) Box *เปิดได้ หินฟ้า 5เม็ด (หินฟ้า : อ่านวิธีใช้ คลิกที่นี่) +15 Archangel Weapon Box +Luck สุ่ม 3~5ออฟชั่น *กล่องเปิดได้ตามอาชีพ *กรณีเล่นเมเวท ให้ใช้วิสาร์ดในการเปิดจ้า หรือเล่นไวท์วิ ก็ใช้วิสาร์ดเปิดเป็นต้นจ้า หากสงสัยสอบถามทีมงานได้ก่อนเปิดจ้า Earring of Honor (L) +15 1 ชิ้น [ หูขั้นสาม +15 3ออฟชั่น สุ่มออฟ 1ชิ้น ] Earring of Honor (R) +15 1 ชิ้น [ หูขั้นสาม +15 3ออฟชั่น สุ่มออฟ 1ชิ้น ] Exchange Seed Sphere 6 [ แลก Seed กรอบ 6 เลือกซี๊ดได้เอง ติดต่อแลกกับทีมงาน ] Garuda Feather 1 Pierce Lion +0 1 ชิ้น [ สิงโต +0 3ออฟชั่น สุ่มออฟ 1ตัว ] Exchange Seed Sphere 7 [ แลก Seed กรอบ 7 เลือกซี๊ดได้เอง ติดต่อแลกกับทีมงาน ] Exchange Seed Sphere 8 [ แลก Seed กรอบ 8 เลือกซี๊ดได้เอง ติดต่อแลกกับทีมงาน ]
 10. โปรดเลือกเมนูที่ต้องการแลกให้ดี ๆ ก่อนนะคะ 1เหรียญ เลือกได้ 1เมนูจ้า หรือสอบถามก่อนเริ่มการแลกรางวัลได้จ้า นำไอเทม Arca Coin ที่ได้จากการเติมเงินโปรโมชั่นประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 น. ถึง 18 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. มาเลือกรายการที่ Npc Moss ได้ตามความต้องการและหลากหลายขึ้น ดังต่อไปนี้ Arca Coin 1เหรียญ แลก Elemental Rune Box 1 กล่อง ภายในกล่องบรรจุ รูนเขียว 180 ชิ้น *กล่องแลกเปลี่ยนได้ Arca Coin 1เหรียญ แลก Sphere Upgrade Rune Box (รูนม่วง) 1 กล่อง ภายในกล่อง บรรจุรูนม่วง 90 ชิ้น *กล่องแลกเปลี่ยนได้ Arca Coin 1เหรียญ แลก Three Vacancies (ที่บวกหู) 35 ชิ้น Arca Coin 1เหรียญ แลก Guardian Enhanced Stone (ที่บวกม้าผี +1 ถึง +10) 35 ชิ้น โปรดเลือกเมนูที่ต้องการแลกให้ดี ๆ ก่อนนะคะ 1เหรียญ เลือกได้ 1เมนูจ้า หรือสอบถามก่อนเริ่มการแลกรางวัลได้จ้า #มิวเถื่อน #มิวออนไลน์ #มิวเปิดใหม่ #Muเถื่อน #Mu เถื่อนเปิดใหม่
 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • ตั๋ว Muun Exchange Ticket • ที่ได้จากโปรโมชั่นสัปดาห์นี้ สามารถทำอะไรได้ มาดูกันเลยจ้า ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ให้เดินทางมาที่เมือง Elbeland พิกัด 23,225 กดคุยกับ Npc และเลือก Muun ตัวที่ต้องการได้ 1 ตัวจ้า (โปรดดูเนื้อหาให้ครบถ้วนก่อนกดแลกจ้า) Ticket ที่ได้จากโปรโมชั่น เลือกได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น !! *เพราะ Ticket มี 1ใบ* โปรดตัดสินใจการเลือกให้ดี ๆ จ้า Damage Type ใช้ Muun Exchange Ticket 1 ชิ้น Max Damage Type ใช้ Muun Exchange Ticket 1 ชิ้น Skill Damage Type ใช้ Muun Exchange Ticket 1 ชิ้น ไข่ที่แลกออกมา จาก Moss [ เทรดแลกเปลี่ยน ไม่ได้ ] วิธีเปิดไข่ = คลิกขวา แต่ละประเภทที่แลกออกมา จะเปิดได้ตัวที่ทางเซิร์ฟเวอร์กำหนดเอาไว้แล้วเท่านั้น ดูได้จากด้านล่างนี้จ้า โปรดระวัง!! ไข่ Muun แลกเปลี่ยน ไม่ได้ เมนู Damage Type จะเปิดได้ตัว Dragon Articles (Evolved) 1 ตัว เพิ่ม Increase DamgePower/WizPower/CursePower โดยมีเงื่อนไขจะทำงานเฉพาะ ในวันพุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ *มีผล PVP กับผู้เล่นด้วยกัน แต่ต้องอยู่ในวันที่ทำงาน* ไม่สามารถใช้คุณสมบบัติร่วมกัน กับ Muun ประเภท Increase Damage/Magical Damge/Curse เช่น ไก่ในแต้มRuud , หมาTibeton Grift(นกเขียว) , Wooparoo , Tiger *หรือสอบถามทีมงานได้จ้า โปรดระวัง!! ไข่ Muun แลกเปลี่ยน ไม่ได้ เมนู Max Damage Type จะเปิดได้ตัว Snow Fairy (Evolved) 1 ตัว เพิ่ม Increase MaxDamagePower/WizPower/CursePower โดยมีเงื่อนไขจะทำงานเฉพาะ ในวันพุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ *มีผล PVP กับผู้เล่นด้วยกัน แต่ต้องอยู่ในวันที่ทำงาน* ไม่สามารถใช้คุณสมบบัติร่วมกัน กับ Muun ประเภท Increase Max Damage/Magical Damge/Curse เช่น Seiren , Witch , Rabbit , Hammer *หรือสอบถามทีมงานได้จ้า โปรดระวัง!! ไข่ Muun แลกเปลี่ยน ไม่ได้ เมนู Skill Damage Type จะเปิดได้ตัว Legendary Warlock (Evolved) 1 ตัว เพิ่ม Increase Skill Damage โดยมีเงื่อนไขจะทำงานเฉพาะ ในวันพุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ *มีผล PVP กับผู้เล่นด้วยกัน แต่ต้องอยู่ในวันที่ทำงาน* ไม่สามารถใช้คุณสมบบัติร่วมกัน กับ Muun ประเภท Increase Skill Damage เช่น Hawk , Kundun , Pumkin Girl , Lucky Rabbit , Lion *หรือสอบถามทีมงานได้จ้า
 12. Promotion X Shop December 2022 ( รวมได้ สูงสุด 50ขวด ต่อ 1กอง ) ( หน้าตาไอเทมที่เอาไว้กดเปิด ถ้าแพทช์เกมไม่สมบูรณ์ จะมองไม่เห็นจ้า ) • เป็นไอเทมลงขายใน X Shop • กด X ในเกม เลือกเมนู December Box • กดซื้อแล้วจะต้องกดรับออกจากช่อง X เข้าตัวอีกทีด้วยนะคะ • กล่องสามารถแลกเปลี่ยนได้ # วิธีใช้งานกล่อง - คลิกขวาเปิด จะสุ่มของ 1 อย่างตามรายการที่ระบุ - ไอเทมที่เปิด จะเข้าตัวทันที —> ระยะเวลาลงขาย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 14.59 น. 3500 W Coin (Dec 2022) * สุ่ม 1 อย่างจากรายการไอเทม ดังต่อไปนี้ TVC and GES (Random250) 1 กล่อง *ที่สุ่มบวกหู หรือบวกม้า 250ชิ้น หมายถึงมีโอกาสสุ่มได้ บวกหู50 บวกหู50 บวกหู50 บวกม้า50 บวกม้า50 หรือได้ บวกม้าอย่างเดียวเลย250ชิ้น เป็นต้น Talisman of Luck 10 Percent (10) Box *มีเพิ่มเปอร์สีเขียว 10% 10ชิ้นเมื่อเปิด Jewel of Luck 2 ~ 3 ชิ้น ( เพชรเพิ่ม Luck ให้กับอุปกรณ์ ) Wings and Cape +15 C3 Box *กล่องเปิดได้ปีกคลาส3 ตามอาชีพที่เปิด +15 +Luck การันตี 1ออฟชั่น (สุ่มออฟ) *กล่องแลกเปลี่ยนได้ ปีกที่เปิดออกมาแล้วก็แลกเปลี่ยนได้ แต่ต้องระวังตอนเปิดนะคะ เพราะตรงตามอาชีพ !! Mysterious Stone (5) Box *เปิดได้ หินฟ้า 5เม็ด (หินฟ้า : อ่านวิธีใช้ คลิกที่นี่) +15 Archangel Weapon Box +Luck สุ่ม 3~5ออฟชั่น *กล่องเปิดได้ตามอาชีพ *กรณีเล่นเมเวท ให้ใช้วิสาร์ดในการเปิดจ้า หรือเล่นไวท์วิ ก็ใช้วิสาร์ดเปิดเป็นต้นจ้า หากสงสัยสอบถามทีมงานได้ก่อนเปิดจ้า Exchange Seed Sphere 6 [ แลก Seed กรอบ 6 เลือกซี๊ดได้เอง ติดต่อแลกกับทีมงาน ] Garuda Feather 1 Earring of Honor (L) +15 1 ชิ้น [ หูขั้นสาม +15 3ออฟชั่น สุ่มออฟ 1ชิ้น ] Earring of Honor (R) +15 1 ชิ้น [ หูขั้นสาม +15 3ออฟชั่น สุ่มออฟ 1ชิ้น ] Pierce Lion +0 1 ชิ้น [ สิงโต +0 3ออฟชั่น สุ่มออฟ 1ตัว ] Exchange Seed Sphere 7 [ แลก Seed กรอบ 7 เลือกซี๊ดได้เอง ติดต่อแลกกับทีมงาน ] Exchange Seed Sphere 8 [ แลก Seed กรอบ 8 เลือกซี๊ดได้เอง ติดต่อแลกกับทีมงาน ]
 13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ โปรดเข้าเกมตัว Patcher เพื่ออัพเดทประจำสัปดาห์ ก่อนเข้าเกมด้วยจ้า ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ อัพเดท x60 ประจำสัปดาห์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 # ลิ้งค์แนะนำพื้นฐาน Anti-Lag Client System * ระบบเปิด - ปิด Effect , Model , Wing/Cape ช่วยทำให้การเล่นไหลลื่นขึ้น แลคหรือหน่วงน้อยลง : อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่จ้ รวมลิ้งค์สำคัญในกระทู้เดียว เช่นข้อมูล ข้อมูลเซิฟเวอร์ : คลิกดูที่นี่ อุปกรณ์เริ่มต้น , ร้านขายสกิล , เงิน ช่วยเหลือเปลี่ยนอาชีพ : อ่านต่อคลิก แนะนำจุดสำคัญภายในเกม *เบื้องต้น สำหรับการเริ่มต้นเพื่อผู้เล่นใหม่จ้า : คลิกดูที่นี่จ้า # กิจกรรมเก่าจากสัปดาห์ก่อน สิ้นสุด กิจกรรม รีเซทต่อวัน สำหรับไอเทมกันแตกที่ใช้กับชุดเซท สิ้นสุด กิจกรรม White Goat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ อัพเดท ทั่วไป ] บอส Ferea , Knix , God of Darkness จะเกิดรวมแนลกัน โดยจะเกิดที่แนล 1 2 3 4 5 ( ใช้ผลนี้ ไปจนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลงใหม่ ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ⚔️ Guild War ⚔️ Tournament ARKA WAR [ แข่งขันวอร์ธาตุ ] อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่จ้า Tournament SIEGE WAR [ แข่งขันวอร์ปราสาท ] อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่จ้า ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 💰Cash Shop Promotion💰 อัพเดทกล่องที่ชื่อว่า 3500 W Coin (Dec 2022) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่จ้า 📌 หมายเหตุ : ลงชั่วคราวจ้า ดูได้ที่กระทู้เนื้อหาได้เลยจ้า ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ กิจกรรม ปัจจุบัน ] +EXP X2 เฉพาะวันพฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ *สามารถติดต่อรับรางวัลเผ่า ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ได้แล้วจ้า ตรวจสอบรางวัลที่นี่จ้า : ดูเพิ่มเติม Golden Sentence Drop Limit ( หาได้จาก Monster Elite แผนที่ 1030 ขึ้นไป ) เมื่อยอดการดรอปครบ 500 ระบบจะทำการรีเซทให้ใหม่ในเวลา 00.00 น. ตั้งแต่ตอนนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. * สัปดาห์หน้าจะมีกิจกรรมที่ใช้หัวเสือเข้าจ้า หาเก็บสะสมกันไว้ก่อนได้จ้า * เช็คจำนวนการดรอปทั้งเซิฟ ว่าดรอปครบหรือยัง : คลิกดูที่นี่จ้า Moss Jewel (Dec 2022) อ้าย ๆ มีบ่อ้ายยย ลุงมอสถามว่ามีเพชรบ้างอะเปล่า ถ้ามี เอามาแลกกล่องสุ่มของได้นะจ๊ะ อิอิ : อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Golden Crest Golden Sentence สามารถนำมาใช้แลกของ และสุ่มของรางวัลได้จ้า : อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Mix to Assembly นำกันแตกเซทตามที่กำหนด กับเพชรบางส่วน มาผสมเป็นกันแตก Assembly ได้จ้า : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า Muun of December 2022 สัตว์เลี้ยงประจำเดือนธันวาคม 2565 จ้า แต่ก็มีรางวัลอื่น ๆ ให้ร่วมลุ้นด้วยในการล่าจ้า : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า Recycle Wing/Cape Class4 ปีก4ที่ถูกลืม ขายไม่ออก ออฟไม่สวย นำมารีไซเคิลกับหนูสิคะพี่ : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า Boost Option & Tier Wing/Cape 4th เพิ่มโอกาสการออกออฟชั่นหลัก หลังผสมปีก4 : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า Recycle Daze Earring ต่างหูขั้นสุดท้ายของแพทช์ 17-2 หากใครที่ผสมออกมาแล้วได้ออฟไม่ถูกใจ หรือได้ 2ออฟ แล้วอยากสุ่มอีกครั้ง ให้สะสมต่างหูขั้น5 ให้ได้ตามที่กิจกรรมกำหนดและของอื่น ๆ อีกนิดหน่อยนำมารีไซเคิลได้จ้า : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า Recycle Shining Tail สำหรับผู้เล่นที่อัพขั้นแล้วได้ 2ออฟ หรือ 1ออฟ แล้วไม่อยากไปเริ่มจากม้าผี เพียงสะสมน้องจิ้งจอก 9หางให้ได้ตามที่กำหนดและใช้ของอื่น ๆ อีกเล็กน้อย ก็สามารถนำมารีไซเคิลได้จ้า : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า Reset Option Element Wing 4 & Increase Rate ปีกหรือผ้าคลุมคลาส4 ที่เปิดออฟชั่นธาตุแล้วได้ 1ออฟ หรือ ได้ออฟไม่ตรงที่ต้องการ สามารถนำมาล้างกับกิจกรรมนี้ได้จ้า : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า Reset Jewel of Life ล้างค่าออฟ16 บนอุปกรณ์ เหมาะสำหรับผู้เล่นที่อยากเปลี่ยนออฟ เช่น เปิดได้ฟื้น ก็มารีออกและโยนเพชรสุ่มใหม่ได้อีกครั้งจ้า : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า เพิ่มตาราง Kill แผนที่ Vulcanus เพื่อนำมาใช้ เพื่อดู เพื่อการศึกษา นำไปคิดหรือ ออกแบบกิจกรรมในอนาคต คลิดที่นี่เพื่อดูตารางฆ่าแผนที่ Vulcanus เพิ่ม NPC ขายยาที่แมพ Vulcanus มียาม่วงใหญ่ขายจ้า ( กดดูเพิ่มเติมที่ข้อความ Reveal Hiden จ้า ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ดรอปของต่อสัปดาห์ ] Mastery Chaos Combination Amulet ระบบป้องกันไอเทมหายเมื่ออัพเกรดล้มเหลว (ใช้ได้เฉพาะเซ็ตที่กำหนดเท่านั้น) : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า * เช็คจำนวนการดรอปทั้งเซิฟ ว่าดรอปครบหรือยัง : คลิกดูที่นี่จ้า ❗❗ กรณีลืมใส่ กันแตก ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบส่วนนี้จ้า ❗❗ เนื่องจาก ระบบเกมนั้นไม่สามารถตรวจสอบ หรือ ระบุได้ชัดเจน ว่าการลืมใส่นั้น ลืมจริง ๆ หรือไม่ ⭐ ด้วยความเคารพ ⭐ ขอให้ผู้เล่นเข้าใจทีมงานในส่วนนี้ด้วยจ้า ❗❗ ขอให้ผู้เล่นตีบวกกันอย่างระมัดระวัง ตรวจดูให้ดีก่อนที่จะกดคลิกซ้ายตีอุปกรณ์จ้า ❗❗ หากคลิกแล้วไม่ติด หรือ ใส่ไม่เข้า ลองติดต่อทีมงานเข้ามาดูก่อนที่จะกดตีจ้า [ Exchange Charm ] วิธีทำไอเทมกันแตก (ประเภท Set Mastery) ให้สามารถเทรดแลกเปลี่ยนได้ : คลิกดูที่นี่จ้า Golden Sentence Drop Limit ( หาได้จาก Monster Elite แผนที่ 1030 ขึ้นไป ) * เช็คจำนวนการดรอปทั้งเซิฟ ว่าดรอปครบหรือยัง : คลิกดูที่นี่จ้า [ Jewel of Harmony Drop Limit ] ไอเทม Jewel of Harmony จะดรอป 6000 ชิ้น ต่อสัปดาห์ : คลิกดูที่นี่จ้า ( หาได้จาก Monster Elite แผนที่ 1030 ขึ้นไป ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # โปรโมชั่นเติมเงิน # ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. สะสมยอดเติม ครบ ทุก ๆ 100 บาท จะได้รับ Arca Coin สำหรับเลือกรางวัลที่ Moss : คลิกดูที่นี่ รับซ้ำได้เรื่อย ๆ [ เทรดแลกเปลี่ยนได้ ] สะสมยอดเติม ครบ 500 บาท จะได้รับ Muun Exchange Ticket 1 ชิ้น ใช้สำหรับแลก Muun โปรโมชั่น 1ตัว ข้อควรระวัง Muun Exchange Ticket เทรดแลกเปลี่ยน ไม่ได้ และ จำกัด 1 ครั้ง ต่อ 1 ไอดีเท่านั้น นำ Ticket ดังกล่าวไปเลือกรับ Muun โปรโมชั่นได้ 1 ตัว ที่ Npc Moss เมือง Elbeland : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม [ เทรดแลกเปลี่ยน ไม่ได้ ] [ Ticket จะส่งเข้าช่อง เก็บของขวัญใน x shop จ้า โดยกด X ในเกมจ้า ]
 14. Guild War Box ( Item Code ) *ข่องส่งเข้าช่อง K จ้า *เทรดได้ *วิธีใช้ = คลิกขวา หรือ โยนลงพื้น และเก็บไอเทมบนพื้นด้วยนะคะ และอย่าลืมทำพื้นที่ให้ว่าง ๆ ก่อนโยนด้วยนะคะ *เป็นการสุ่มรางวัล 1อย่าง ดังต่อไปนี้ 📌 วิธีใช้งานกล่องรางวัล 📌 คลิกขวา หรือ โยนลงพื้น และเก็บไอเทมบนพื้นด้วยนะคะ และอย่าลืมทำพื้นที่กระเป๋า ให้ว่าง ๆ ก่อนโยนด้วยนะคะ ⭐ รายการสุ่มดังนี้ ⭐ • Vacencie and Enhanced Stone Ticket 1 ใบ *ตั๋วสุ่มบวกหู/บวกม้า 80ชิ้น(แบ่งเป็น 40/40) หมายถึงมีโอกาสสุ่มได้ บวกหู40 บวกม้า40 หรือได้ บวกม้าอย่างเดียว 80ชิ้น เป็นต้น • Jewel of Luck 1 ชิ้น • Mysterious Box (กล่องเพชรฟ้า เปิดได้ 3ชิ้น) • Golden Sentence 25 ชิ้น • Battle Jasper Necklace การันตี 3รู 2ออฟ (สุ่มออฟ) • Battle Lagoon Necklace การันตี 3รู 2ออฟ (สุ่มออฟ) • Garuda’s Feather 1 ชิ้น • Talisman of Chaos Assembly 1 ชิ้น • Elemental Talisman of Chaos Assembly 1 ชิ้น • Exchange (Seed Sphere 6) • Exchange (Seed Sphere 7) • Exchange (Seed Sphere 8)
 15. [ มี ยาเหลือง กลางขายในแผนที่ *ใช้ได้เฉพาะใน Arka War เท่านั้น* ] [ การแข่งขันกิลวอร์ห่างหายไปนาน ระยะเวลา 2เดือนกว่า เกือบ 3เดือน รางวัลอาจจะดูเพิ่มเข้ามากว่าปกติจ้า ] [ ถ้าจบรอบนี้ และเริ่มครั้งหน้า โดยไม่ได้ทิ้งช่วงนาน รางวัล ต่าง ๆ จะไม่ได้มากหรือเยอะเท่าครั้งนี้จ้า ] วอร์ Arka กำหนดเวลาวอร์ วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ( วอร์รอบเปิด ไม่มีคะแนนแต่มีของรางวัลเลยได้รับหลังจบวอร์ ) วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 เงื่อนไขการวอร์ ทุกกิลที่ลงทะเบียนจะลงได้เฉพาะกิลหลักเท่านั้นห้ามนำกิลเสริมมาลงเพิ่ม ไม่ว่าจะแจกบัฟหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม ห้ามลบ ยุบ ปรับเปลี่ยน กิลด์ที่ใช้เข้าร่วมจนกว่าจะสิ้นสุดการแข่งขัน ให้ดำเนินการให้เสร็จและตัดสินใจก่อนจะลงทะเบียนการแข่งของวันแรก ทุกกิลที่เข้าร่วมจะต้องเข้ามมาร่วมต่อสู้ที่เสาหลัก ให้ทีมงานเจอบ้างจ้า จะมีคะแนนสะสมแค่เพียงเสาหลักเสาเดียวเท่านั้น โดยจะแบ่งคะแนนเป็นดังนี้ วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 Pre War ไม่มีคะแนนแต่มีรางวัล วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 เสาหลัก 2 คะแนน *(เสารองไม่มีคะแนน ไม่มีรางวัล มีแค่บัพธาตุที่ได้ตามระบบเกม) วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เสาหลัก 3 คะแนน *(เสารองไม่มีคะแนน ไม่มีรางวัล มีแค่บัพธาตุที่ได้ตามระบบเกม) วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 4 คะแนน *(เสารองไม่มีคะแนน ไม่มีรางวัล มีแค่บัพธาตุที่ได้ตามระบบเกม) 📌 หมายเหตุ คือวันสุดท้าย รอบสุดท้ายจะมีคะแนนสูงสุด 📌 ในกรณีที่ทุกกิลได้ครอบครองเสาทุกกิล 📌 กิลที่ครอบครองได้ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 จะมีคะแนนมากที่สุด 📌 และกิลที่ได้ครอง 9 ธันวาคม 2565 จะมีคะแนนมากกว่าวันที่ 2 ธันวาคม เสาหลักจะเป็น Ubaid เสมอ และ Debenter เป็นเสารองเสมอ กรณีเสา Alkma คู่กับ Ubaid ( Alkma จะเป็นเสารอง ) แต่หาก Alkma อยู่กับ Debenter ( Alkma จะเป็นเสาหลัก ) จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกครั้ง รางวัลวอร์จะรับได้หลังจบวอร์วันที่ 16 ธันวาคม 2565 **เสาที่จะเกิดจะสุ่มใหม่ทุกๆวอร์ ไม่สามารถ fix ได้ว่าจะให้ออกเสาไหน วันที่ Alkma Debenter Ubaid 25/11/2565 ไม่มีคะแนน ไม่มีคะแนน ไม่มีคะแนน 2/12/2565 ? ? ? 9/12/2565 ? ? ? 16/12/2565 ? ? ? สรุปคะแนนรวม อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 รางวัลรอบวอร์แต่ละรอบจะไม่เหมือนกัน [ การแข่งขันกิลวอร์ห่างหายไปนาน ระยะเวลา 2เดือนกว่า เกือบ 3เดือน รางวัลอาจจะดูเพิ่มเข้ามากว่าปกติจ้า ] [ ถ้าจบรอบนี้ และเริ่มครั้งหน้า โดยไม่ได้ทิ้งช่วงนาน รางวัล ต่าง ๆ จะไม่ได้มากหรือเยอะเท่าครั้งนี้จ้า ] วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กิลด์ที่ครอบครองเสาหลักได้ เป็นเจ้าของเสาตอนหมดเวลา - Elemetal Talisman of Chaos Assembly (กันแตกเม็ดธาตุ ) 5 ชิ้น - แต้ม ruud 50000 แต้มจำนวน 5 code กิลที่สามารถยึดเสาได้ (ตีเสากลางแตกขึ้นยึดครอง) แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของเสาตอนหมดเวลา - Elemetal Talisman of Chaos Assembly (กันแตกเม็ดธาตุ ) 2 ชิ้น - แต้ม ruud 50000 แต้มจำนวน 2 code * หมายเหตุ : จำกัดสูงสุดกิลด์ละ 3 ครั้ง ( เช่นกิลด์A ยึดได้ 4ครั้ง จะได้ กันแตกธาตุ 6 แต่ม Ruud 6 Code เท่านั้น ) * หมายเหตุ2 : กรณีกิลด์A มีจำนวนการยึดครอง 4ครั้ง และจบด้วยการครอบครองเป็นเจ้าของเสา กิลด์A จะได้รับรางวัลทั้งหมดคือ กันแตก 11 และ Ruud 11 Code กิลที่ครอบเสารองจะได้รับ - ไม่มีรางวัล กิลที่เข้าร่วมแต่ไม่ได้ครอบครองเสาเลย - ไม่มีรางวัล วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 📌 กิลที่ครอบครองเสาหลักได้จะได้รับ (รางวัลสูงสุด) - แต้ม ruud 50000 แต้มจำนวน 10 code - Exchange ( Seed Sphere ) เลือกรับรายการใดรายการหนึ่ง กรอบ 8 4 ชิ้น กรอบ 7 8 ชิ้น กรอบ 6 16 ชิ้น 📌 กิลที่สามารถยึดเสาได้ (ตีเสากลางแตกขึ้นยึดครอง) แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของเสาตอนหมดเวลา - แต้ม ruud 50000 แต้มจำนวน 2 code - กรอบ 6 2 ชิ้น * หมายเหตุ : สูงสุดกิลด์ละ 3 ครั้ง * หมายเหตุ 2 กิลที่ได้รางวัลสูงสุดแล้วจะไม่ได้รางวัลนี้ * ตัวอย่างกิล A สามารถยึดเสาได้ 3 ครั้ง จะได้รางวัล ruud 50000 6 code กรอบ 6 6 ชิ้น * ตัวอย่างกิล B สามารถยึดเสาได้ 3 ครั้ง และได้ยึดครองเสาได้ในตอนจบวอร์จะได้รับรางวัลสูงสุดเท่านั้น 📌 กิลที่เข้าร่วม แต่ ไม่สามารถยึดเสาให้ชื่อกิลด์ขึ้นได้เลย - ไม่มีรางวัลพิเศษ 📌 กิลที่ครอบเสารองจะได้รับ - ไม่มีรางวัลพิเศษ วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 📌กิลที่ครอบครองเสาหลักได้จะได้รับ (รางวัลสูงสุด) - Daze Earring เลือกออฟชั่นได้ 3ออฟชั่น 3 ชิ้น เลือกซ้ำ L R ได้ - แต้ม ruud 50000 แต้มจำนวน 15 code 📌กิลที่สามารถยึดเสาได้ (ตีเสากลางชื่อกิลด์ขึ้นยึดครอง) แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของเสาตอนหมดเวลา - แต้ม ruud 50000 แต้มจำนวน 3 code - Blood Earring +13 3 ออฟ 1 ชิ้น * หมายเหตุ : สูงสุด 3 ครั้ง * หมายเหตุ2 : กิลด์ที่ได้รางวัลสูงสุดแล้วจะไม่ไดเ้รางวัลนี้ * ตัวอย่าง กิล B สามารถยึดเสาได้ 5 ครั้ง แต่ไม่สามารถครอบครองได้จนจบวอร์ จะได้รับ แต้ม ruud 50000 แต้มจำนวน 9 code และ Blood Earring +13 3 ออฟ 3 ชิ้น ( จำกัดสูงสุด 3 ครั้ง ) 📌กิลที่เข้าร่วม แต่ ไม่สามารถยึดเสาให้ชื่อกิลด์ขึ้นได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว - แต้ม ruud 50000 แต้มจำนวน 3 code กิลที่ครอบเสารองจะได้รับ - ไม่มีรางวัลพิเศษ วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 📌กิลที่ครอบครอง เสาหลัก ได้จะได้รับสิทธิเลือกรางวัล - Errtel of Radiance รู 5 R1 +7 โจม III R2 +7 HP หรือ SD 2 เม็ด เท่านั้น - Elemetal Talisman of Chaos Assembly (กันแตกเม็ดธาตุ ) 15 ชิ้น - แต้ม ruud 50000 แต้มจำนวน 15 code - เลือกรับ ระหว่าง +13 Antonias' Sword (I) [5รู] หรือ +13 Brilliant Orb (I) [5รู] 2 ชิ้น 📌กิลที่สามารถยึดเสาได้ แม้จะชั่วคราว (ตีเสากลางแตกขึ้นยึดครอง) แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของเสาตอนหมดเวลา - แต้ม ruud 50000 แต้มจำนวน 4 code - Elemetal Talisman of Chaos Assembly (กันแตกเม็ดธาตุ ) 2 ชิ้น * หมายเหตุ : สูงสุด 3 ครั้ง * หมายเหตุ2 : กิลด์ที่ได้รางวัลสูงสุดแล้วจะไม่ได้รับรางวัลนี้ * ตัวอย่าง กิลด์ A ครอบครองเสาได้ 3 ครั้ง แต่จบวอร์ไม่สามารถป้องกันไว้ได้ จะได้รับ ruud 50000 แต้มจำนวน 12 code Elemetal Talisman of Chaos Assembly (กันแตกเม็ดธาตุ ) 6 ชิ้น 📌กิลที่เข้าร่วม แต่ ไม่สามารถยึดเสาให้ชื่อกิลด์ขึ้นได้เลย - แต้ม ruud 50000 แต้มจำนวน 3 code 📌กิลที่ครอบเสารองจะได้รับ - ไม่มีรางวัลพิเศษ รางวัลรวมคะแนนรวมแต่ละกิล อันดับที่ 1 เม็ด รู 1 - 4 R2+7 จำนวน 8 เม็ด เม็ด รู 5 R2 +7 จำนวน 16 เม็ด อันดับที่ 2 เม็ด รู 1 - 4 R2+7 จำนวน 6 เม็ด เม็ด รู 5 R2 +7 จำนวน 12 เม็ด อันดับที่ 3 เม็ด รู 1 - 4 R2+7 จำนวน 5 เม็ด เม็ด รู 5 R2 +7 จำนวน 10 เม็ด # กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันจะใหสิทธิ์คนถือครองเสาหลัก ให้ถือตามคะแนนที่ใช้ในการแข่ง โดยวันที่ 2 ธันวาคม 2 คะแนน 9 ธันวาคม 3 คะแนน 19 ธันวาคม 4 คะแนน กิล A ได้ครอบครองเสา วันที่ 2 ธันวาคม มี 2 คะแนน กิล B ได้ครอบครองเสา วันที่ 9 ธันวาคม มี 3 คะแนน กิล C ได้ครอบครองเสา วันที่ 16 ธันวาคม มี 4 คะแนน กิล C จะได้ ที่ 1 กิล B จะได้ ที่ 2 กิล A จะได้ ที่ 3 —> กรณีมีกิลด์ใดกิลด์หนึ่ง ได้ทั้ง 3รอบ อีก 2 กิลด์ที่เหลือจะตกเป็นที่ 3 ร่วมทั้ง 2 กิลและได้รับรางวัลของอันดับที่ 3 เต็มจำนวน ไม่หารรางวัล 📌 เริ่มเก็บคะแนน ประเภทอาชีพ วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ⚔️ ประเภทอาชีพ แยกอาชีพ ( ต้องเข้าร่วมครบ 3ครั้งจะมีสิทธิ์รับรางวัล ) อันดับ 1 2 3 ของแต่ละอาชีพ ที่ 1 15000 WC , 10000 แต้มออนไลน์ , Ruud 50000 6 กล่อง ที่ 2 10000 WC , 10000 แต้มออนไลน์ , Ruud 50000 4 กล่อง ที่ 3 5000 WC , 10000 แต้มออนไลน์ , Ruud 50000 2 กล่อง โปรดดูอาชีพของตัวว่าอยู่กรุ๊ปไหนนะคะ เพราะรอบนี้มีการแบ่งเป้น 2กรุ๊ปจ้า Knight / White Wizard ใช้เกณฑ์การตัดสินดังนี้ คะแนน Summary Point จะต้องไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน ถึงจะมีโอกาสได้รับรางวัล ผู้เล่นที่ได้รับอันดับสูงสุดรวมทุกอาชีพไปแล้วจะไม่ได้รับรางวัลนี้อีก หากมีแต้ม Summary Point เท่ากัน จะดูต่อในส่วน Kill Point จะให้สิทธิ์การได้รางวัลแก่ผู้เล่นที่มี Kill Point สูงกว่า ) - เช่นนายA มี Kill Point 20 , Death Point 15 นายAจะมี Summary Point = 5 - นายB มี Kill Point 15 , Death Point 10 นายBจะมี Summary Point = 5 - สมมุติลำดับ 2คนนี้อยู่ที่ 1 กับ 2 นายA จะได้ที่1 และ นายB จะได้ที่2 จ้า ( กรณี Kill Point เท่ากันอีก จะเปิดบันทึก Log File Server ตามวัน เวลา ให้สิทธิ์ผู้เล่นที่ทำแต้มนั้นได้ก่อนได้รางวัล ในส่วนของ Log จะนำมาแสดงให้ดูจ้า ) สามารถตรวจสอบอันดับ Kill Rank ได้ที่นี่ : Arka Kill Rank [ ตารางคะแนน จะล้างใหม่ทั้งหมด วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น. ] Elf / Gun Summoner / DarkLord ใช้เกณฑ์การตัดสินดังนี้ คะแนน Kill Point จะต้องไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน ถึงจะมีโอกาสได้รับรางวัล แม้ว่าตัวละครของเราจะติด 1 2 3 แต่ Kill Point มีแค่ 14 Kill จะได้รับรางวัลประเภท แต้มไม่เข้าเกณฑ์ (ดูได้ด้านล่างจ้า) กรณี Kill Point เท่ากัน จะเปิดบันทึก Log File Server ตามวัน เวลา ให้สิทธิ์ผู้เล่นที่ทำแต้มนั้นได้ก่อนได้รางวัล ในส่วนของ Log จะนำมาแสดงให้ดูจ้า ) สามารถตรวจสอบอันดับ Kill Rank ของอาชีพกรุ๊ป2 ได้ที่นี่ : Arka Kill Rank Group2 *หมายเหตุ* เกณฑ์การตัดสินของอาชีพกรุ๊ป2 ให้ดูได้ที่ลิ้งค์ ในส่วนของกรุ๊ป2เท่านั้น [ ตารางคะแนน จะล้างใหม่ทั้งหมด วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น. ] RuneWi / GlowLancer / Lumiria / Slayer / RageFighter / Wizard / Magic รูนวิ หอก เมจใหม่หญิง สเลเยอร์ หมัด วิ เมจิก นับเฉพาะแต้ม Kill ไม่มีขั้นต่ำ วัดผลอันดับจากตารางแข่งขัน กรณีคะแนนเท่ากัน ให้สิทธิ์คนที่มีแต้มฆ่าเข้ามาในระบบก่อน เช่นนายA ฆ่าตอน 20.00 นายB ฆ่าตอน 20.01 ถ้า 2คนนี้คะแนนเท่ากัน จะให้นายA เป็นอันดับที่ดีกว่า ( กรณีเกิดเคสนี้ ทีมงานจะนำ Log มาแสดงให้เห็นในกระทู้ที่แจกรางวัลจ้า ) และต้องเข้าร่วมครบทั้ง 3วอร์ไม่ขาด สามารถตรวจสอบอันดับ Kill Rank ได้ที่นี่ : Arka Kill Rank Group2 กรณีที่ติดอันดับแต่แต้มไม่ถึงเกณฑ์รับรางวัล แต่เข้าเกณฑ์ดังนี้ Knight / White Wizard Summary Point ไม่ถึง 3 คะแนน ให้ดูจากแต้ม Kill Rank จะต้องไม่ต่ำกว่า 15 Elf / Gun / Summoner / DarkLord คะแนน Kill Point จะต้องไม่ถึง 15 คะแนน แต่คะแนนไม่ต่ำกว่า 9 คะแนน ของรางวัลที่ได้เมื่อติดอันดับ 1 2 3 จะเหลือเพียง ที่ 1 5000 WC , 5000 แต้มออนไลน์ , Ruud 50000 3 กล่อง ที่ 2 2500 WC , 5000 แต้มออนไลน์ , Ruud 50000 2 กล่อง ที่ 3 1000 WC , 5000 แต้มออนไลน์ , Ruud 50000 1 กล่อง หากไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล เครดิตภาพ Icon อาชีพจาก guiamuonline **หมายเหตุ รางวัลและเงื่อนไข กฎกติกาต่างๆ **ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง **หากเกิดปัญหาทีมงานขอยุติการแข่งขันได้ทุกเมื่อ **หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยจ้า
 16. Earlier
 17. Reset Option Element Wing 4 & Increase Rate - เงื่อนไขในการรีออฟธาตุ (หมายถึงล้างออกแล้วให้ผู้เล่นไปสุ่มใหม่ด้วยตัวเองจ้า) - ของปีก/คลุม 4 โดยเพชรที่จะต้องเตรียม มีดังนี้ ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 15.00 น. จ้า Jewel of Bless 300 เม็ด Jewel of Soul 300 เม็ด Elemental Rune 30 ชิ้น รีได้ไม่จำกัดครั้ง ทุกครั้งใช้เพชรเท่าเดิมตลอด ไม่ว่าออฟธาตุปีกจะสูงหรือน้อยแค่ไหนก็ตาม ปีก/คลุม ทุกอาชีพใช้เท่ากันหมด สามารถดูออฟชั่นธาตุของปีก/คลุม 4 : คลิกที่นี่จ้า ทุก ๆ การรี 10ครั้ง ของไอดีเดิม รีฟรีได้ 2รอบ (เฉพาะในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้นจ้า) หมายเหตุ : ในอนาคต บริการล้างออฟอาจกลับมา แต่อัตราเพชรจะเปลี่ยนแปลงไป จะไม่ได้ใช้จำนวนเดิมเท่ากับตอนนี้ ขั้นตอนการแลก ใส่ของที่จะรีเอาไว้ในคลังพร้อมเพชร วางไว้ใกล้ๆกัน ทั้งเพชรและของที่จะล้างออฟ จากนั้น ติดต่อทีมงานที่ Inbox เพจจ้า https://www.facebook.com/Arcaghome/ -------------------------------------------------------------- เพิ่มโอกาส ในการเปิดออฟธาตุปีก4 จากเดิม 30% ในช่วงกิจกรรม เพิ่มเป็น 45% ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 15.00 น. จ้า สำหรับรายละเอียดออฟชั่นธาตุของปีก 4 สามารถดูได้ที่นี่ : ออฟชั่นธาตุปีก4 #มิวเถื่อน #มิวออนไลน์ #มิวเปิดใหม่ #Muเถื่อน #Mu เถื่อนเปิดใหม่
 18. CMS

  Reset Jewel of Life

  Reset Jewel of Life ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 15.00 น. จ้า - เงื่อนไขในการรีออฟ (กลับไปเป็นยังไม่มีออฟในส่วนนี้) ที่มาจาก Jewel of Life ใช้เพชรเป็นหลัก โดยเพชรที่จะต้องเตรียม มีดังนี้ # การใช้เพชรเพื่อล้าง ออฟ (Jewel of Life) ของอุปกรณ์ ประเภท ปีก / ผ้าคลุม - ปีก / ผ้าคลุม C2 Jewel of Bless 50 Jewel of Soul 50 Jewel of Chaos 10 Jewel of Life 20 - ปีก / ผ้าคลุม C2.5 Jewel of Bless 100 Jewel of Soul 100 Jewel of Chaos 20 Jewel of Life 50 - ปีก / ผ้าคลุมC3 ปีกไก่ถาวร Jewel of Bless 150 Jewel of Soul 150 Jewel of Chaos 50 Jewel of Life 100 - ปีก / ผ้าคลุม C4 Jewel of Bless 200 Jewel of Soul 200 Jewel of Chaos 50 Jewel of Life 150 - การใช้เพชรเพื่อล้าง ออฟ (Jewel of Life) ของอุปกรณ์ ประเภท Set Mastery - ชุดเซ็ทระดับ Mastery หรืออุปกรณ์ ที่อยู่ใน Ruud Shop ทั้งหมด ( หัว เกราะ เกง มือ เท้า อาวุธ ซองธนู โล่ ) เซ็ท Ba , Da , Ha , Ak ใช้เพชรดังนี้ ( หัว เกราะ เกง มือ เท้า อาวุธ โล่ ซองนู ) Jewel of Bless 150 Jewel of Soul 150 Jewel of Chaos 50 Jewel of Life 100 เซ็ท Be , Sh , Mc ใช้เพชรดังนี้ ( หัว เกราะ เกง มือ เท้า อาวุธ โล่ ซองนู ) Jewel of Bless 200 Jewel of Soul 200 Jewel of Chaos 50 Jewel of Life 150 - ล้างออฟ (Jewel of Life) กับอุปกรณ์ Excellent ทั่วไป(ทุกส่วน) , Socket(ทุกส่วน) , Set Ancient(เซททั่วไปไม่ใช่จาก Ruud Shop) , ชุด 380 เก่า Jewel of Bless 100 Jewel of Soul 100 Jewel of Chaos 40 Jewel of Life 100 หมายเหตุ : ในอนาคต บริการล้างออฟอาจกลับมา แต่อัตราเพชรจะเปลี่ยนแปลงไป จะไม่ได้ใช้จำนวนเดิมเท่ากับตอนนี้ ขั้นตอนการแลก ใส่ของที่จะรีเอาไว้ในคลังพร้อมเพชร วางไว้ใกล้ๆกัน ทั้งเพชรและของที่จะล้างออฟ จากนั้น ติดต่อทีมงานที่ Inbox เพจจ้า https://www.facebook.com/Arcaghome/ #มิวเถื่อน #มิวออนไลน์ #มิวเปิดใหม่ #Muเถื่อน #Mu เถื่อนเปิดใหม่
 19. CMS

  Event White Goat

  Event White Goat ระยะเวลา ที่น้องกระต่ายเริ่มเกิด : 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. มอนเตอร์ในกิจกรรมนี้ ชื่อว่า : White Goat HP : 30,000 Dmg : 0 Def : 500 Mdef : 500 โปรดทำช่องกระเป๋าให้ว่าง เยอะ ๆ ก่อนมาล่าด้วยนะคะ ของดรอปบางชิ้นกินช่อง 2x2 จ้า ผู้เล่นที่ทำดาเมจสุดท้ายจะได้รับไอเทม สถานที่เกิด แผนที่ Elbeland 1 2 3 จำนวน 40 ตัว (สุ่มเกิดทั่วแผนที่) แผนที่ Devias 1 2 3 4 จำนวน 40 ตัว (สุ่มเกิดทั่วแผนที่) แผนที่ Lorencia จำนวน 40 ตัว (สุ่มเกิดทั่วแผนที่) เกิดเฉพาะที่แนล : 7 8 9 10 11 12 เท่านั้น !! [ กรณี รันแนลเพิ่ม แนลที่รันเพิ่ม จะมีมอนเตอร์เกิดด้วยเช่นกันจ้า ] เวลาเกิด : 09.30 11.30 17.30 19.30 21.45 (รอบนี้ นาทีที่45นะคะ) 01.30 02.35 (รอบนี้ นาทีที่35นะคะ) 60 นาที หากไม่ถูกสังหารน้องแพะจะหายไปเองทั้งหมดจ้า เมื่อถูกกำจัดหมด จะต้องรอเกิดในรอบเวลาถัดไป จะไม่มีเกิดระหว่างเวลาอีกต่อไป ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- มีโอกาส สุ่มไอเทม ดังต่อไปนี้ เงิน Zen 300,000 โอกาส 25% โอกาสได้รับไอเทม 75% แบ่งออกเป็นดังนี้ Medicine (บัพเพิ่มความสามารถ) Life Medicine = เพิ่ม MaxHP 700 2 ชิ้น Mana Medicine = เพิ่ม MaxMP 700 2 ชิ้น Speed Medicine = เพิ่ม Attack Speed 10 2 ชิ้น Life , Mana , Speed ต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างนึง เนื่องจากบัพทับกัน จะทำให้อันที่กดก่อนหน้าหายไป ทุกชิ้นมีระยะเวลา 30นาที , ย้ายห้อง , ตาย , ออกเกมส์ บัพจะหายทันที Power Medicine = เพิ่ม Damage Attack +40 2 ชิ้น Spell Medicine = เพิ่ม Damage Wizardry +40 2 ชิ้น Defense Medicine = เพิ่ม Defense +100 2 ชิ้น Power , Spell , Defen ต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างนึง เนื่องจากบัพทับกัน จะทำให้อันที่กดก่อนหน้าหายไป ทุกชิ้นมีระยะเวลา 30นาที , ย้ายห้อง , ตาย , ออกเกมส์ บัพจะหายทันที Sealed Harmony Ticket (คลิกขวาเปิด , เทรดได้ , ใส่คลังได้) จะมีไอเทมอยู่ด้านใน ได้แก่ 20% = Zen 50,000 (เงินจะหล่นลงพื้น) 80% = Jewel of Harmony 1 ชิ้น Excellent Box ดรอปกล่อง ยย เช่น Helm Box จะเปิดได้แค่หมวก มีดรอปทั้งหมดคือ Helm , Armor , Pants , Glove , Boots , Weapon +3 ~ +6 +Luck สุ่มออฟชั่น 1~2ออฟชั่น แต่ใช้อาชีพไหนเปิด คลิกขวาที่กล่อง เพื่อเปิด (แนะนำให้ใช้ตัวละครที่มีช่องกระเป๋าว่าง ๆ ในการเปิดจ้า) และ จะได้ของที่อาชีพนั้นใส่ได้ ดังนี้ Dark Wizard กล่องชุด Legendary Grand Soul Dark Soul กล่องอาวุธ Legendary Staf Staff of Destruction Dragon Soul Staff Staff of Kundun Platina Staff Dark Knight กล่องชุด Dragon Black Dragon Leather Plate Scale กล่องอาวุธ Lighting Sword Wword of Destruction Dark Breaker Knight Blade Dark Elf กล่องชุด Spirit Holy Spirit Red Spirit Vine Armors Wind Armors กล่องอาวุธ Silver Bow Celestial Bow Albatross Bow Arrow Viper Bow Combat Quiver Great Reign Crossbow Magic Gladiator กล่องชุด Storm Crow Thunder Hawk Hurricane Armor กล่องอาวุธ lighting sword sword of destruction Sword Dancer Thunder blade Rune Blade Dark Reign Blade Staff of Kundun Staff of Resurrection Dark Lord กล่องชุด Adamantin Dark Steel Dark Master Leather Scale กล่องอาวุธ Great Scepter Lord Scepter Great Lord Scepter Shining Scepter Summoner กล่องชุด Ancient Helm Demonic Helm กล่องอาวุธ Violent Wind Stick Ancient Stick Demonic Stick Book of Shamut Book of Neil Book of Lagle Rage Fighter (หมัดไม่มี Glove นะคะ) กล่องชุด Sacred Fire Storm Jahad Piercing Groove Leather กล่องอาวุธ Sacred Glove Holy Storm Claws Piercing Blade Glove Glowlancer กล่องชุด Gru hill Hirat Sate Robust กล่องอาวุธ Lapid Lance Conmocion Lance Pluma Lance Vis Lance Lapid Shield Pluma Shield Rune Mage กล่องชุด Rune Legendary Kanaz กล่องอาวุธ Elemental Rune Mace El Hazard Mace Elemental Shield El Hazard Shield Slayer กล่องชุด Red Wing Slayer Slayer Armor Slayer Demonic Armor กล่องอาวุธ Dacia Short Sword Cookery Short Sword Gun กล่องชุด Frere Round Gunner กล่องอาวุธ Entropy Gun Frere Magic Gun Light Wizard กล่องชุด Glimmer Light Ray Flash Magic Flare กล่องอาวุธ Elemental Magic Book Elemental Magic Book Lemuria Mage กล่องชุด Mage Pad Mage Sphinx Mage legendary Noble Pixie กล่องอาวุธ Blue Moon Orb Myotis Orb อื่น ๆ Bless of Light (Middle) 1 ชิ้น (*100 เทรดได้ ใส่คลังได้) Bless of Light (Greater) 1 ชิ้น (*200 เทรดได้ ใส่คลังได้) Elemental Rune 3 ชิ้น (รูนเขียว) Sphere Upgrade Rune 3 ชิ้น (รูนม่วง) Three Vacancies 1 ชิ้น (ที่บวกหู) Guardian Enhanced Stone 1 ชิ้น (ที่บวกม้า/มังกร) Jewel of Bless 1 ชิ้น Jewel of Soul 1 ชิ้น Jewel of Chaos 1 ชิ้น Jewel of Life 1 ชิ้น Jewel of Creation 1 ชิ้น Second Wing Box กล่องเปิดได้ปีก/คลุม C2 สุ่มอาชีพ +Luck การันตี 2ออฟชั้น*สุ่มออฟชั่น กล่องเทรดไม่ได้ วิธีเปิด = คลิกขวา หรือ โยนกล่องลงพื้นเพื่อสุ่มปีก เก็บไอเทมที่พื้นหลังจากเปิดด้วยนะคะ *โปรดทำกระเป๋าให้โล่ง ๆ ก่อนโยนด้วยจ้า Knight = Wings of Dragon Elf = Wings of Spirit Wizard = Wings of Soul Summonner = Wings of Despair Rage Fighter = Cape of Fighter Magic Gladiator = Wings of Darkness Dark Lord = Cape of Lord Grow Lancer = Cloak of Limit Rune Wizard = Wings of Soul Slayer = Wings of Dragon #มิวเถื่อน #มิวออนไลน์ #มิวเปิดใหม่ #Muเถื่น #Mu เถื่อนเปิดใหม่
 20. วอร์ปราสาท Siege War เป็นการแข่งขันกิลด์วอร์ปราสาท โดยกำหนดการได้รางวัลจากผู้ที่สามารถครอบครองปราสาทได้ กติกาเบื้องต้น การเริ่มแข่งขัน ทุกครั้งจะทำการรีเซ็ตบ้าน ทุกกิลจะต้องทำการบุกใหม่ทั้งหมด กิลด์นั้น ๆ ต้องเข้าร่วมทุกครั้ง จนสิ้นสุดตารางแข่งขัน ถึงจะมีสิทธิ์ได้ร่วมรับรางวัล กิลพันธมิตร จะนับว่าเป็นกิลเดียวกัน ห้ามยุบกิล ในระยะเวลาที่มีการแข่งขันอยู่ หากยุบกิลคะแนนที่สะสมอยู่จะถือว่าเป็น 0 หากพบว่ามีการสร้างกิลมาลง Sign เพื่อขัดขวางกิลอื่นขอตัดสิทธิ์การแข่งขันทุกรณี ทีมงานมีสิทธิ์ในการออกกฎ เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน รูปแบบและกติกาได้ในอนาคต + และการตัดสินของทีมงานถือเป็นข้อยุติ ขอให้ทุกท่านเคารพกฏกติกาด้วยจ้า + [ การโหลดแท่นปราสาท ] ⚔️ ใช้รูปแบบการโหลด สะสมได้ แต่ ต้องอยู่ภายในห้องประทับ สามารถกดไปทีนึงแล้ววิ่งวน ๆ ในห้องได้ หรือ ใช้หลอดเรียกออกมา และตอนเข้าห้องก็ต้องใช้หลอดเรียกกลับเข้าไป ถ้าหัวกิลด์ กดใบวาร์ปออกมา และเดินเข้าห้องเอง หรือ หลุด หรือ ตาย หรือ ย้ายแนล เวลาจะหายทันที ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- การแข่งขัน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 # Pre-Test [ ไม่มีผลการนับคะแนนใด ๆ หลังจบวอร์ ] วันที่ 4 ธันวาคม 2565 # ครั้งที่ 1 วันที่ 11 ธันวาคม 2565 # ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ธันวาคม 2565 # ครั้งที่ 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- วันที่ กิลที่ครอบครองบ้าน 27/11/2565 - 4/12/2565 - 11/12/2565 - 18/12/2565 - ของรางวัลจะมีรางวัลพิเศษ ของแต่ละรอบไม่ซ้ำกัน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 # Pre-Test [ วันนี้ ไม่นับผลการครองปราสาท จะไปเริ่มนับวันที่ 4 ธ.ค. ] รางวัลดังต่อไปนี้ มีผลแค่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น ⚔️ กิลที่เข้าร่วมแข่งขัน และชนะเป็นเจ้าของปราสาทหลังหมดเวลา * +13 Pierce Lion 3ออฟ สุ่มออฟชั่น (มีโอกาสเจอสิงโตทอง 15%) * Large SD Potion Crate (กล่องยาเหลืองใหญ่) จำนวน 10 เทรด *ทีมงานส่งเข้าคลังไอดีที่ผู้เล่นจะเอามารับจ้า * ปีกเป็นของเช่า มีระยะเวลา 30วัน ปีก/คลุม Class 4 เลือกอาชีพได้ เลือกออฟชั่นได้ +15 +Luck +2option[ออฟเลเวล2 2ออฟ] และ ออฟธาตุเลเวล15 2ออฟ เลือกออฟชั่นธาตุปีกได้ แต่ ต้องเลือกตัวละครที่จะรับเพียงครั้งเดียวเนื่องจากผูกมัดตัวละคร ได้รับเป็นปีก/คลุม ไม่ใช่เป็นกล่องเอาไปเปิดจ้า 📌แจ้งรับได้ทันทีหลังจบกิลด์วอร์ สำหรับรางวัลที่มีเครื่องหมาย ดอกจันนำหน้า 📌แต่ถ้ายังไม่รับ เก็บไว้ได้จนกว่าทีมงานจะแจ้งว่าเหลือเวลาแลกอีกเท่าไหร่ถึงจะแลกไม่ได้ (เหตุผล เผื่อในกรณีอื่นๆ เช่น อัพแพทช์,เลื่อนการแข่ง เป็นต้นจ้า) • Code Item เฉพาะวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น จำนวน 20 Code ⚔️ กิลที่เข้าร่วมแข่งขันแต่ไม่ชนะ • Large SD Potion Crate จำนวน 6 เทรด • Code Item เฉพาะวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น จำนวน 5 Code ⚔️ สำหรับกิลที่มีการยึดครองบ้านได้แต่ไม่สามารถป้องกันได้จะได้รับ • +0 Pierce Lion 3ออฟ สุ่มออฟชั่น (มีโอกาสเจอสิงโตทอง 15%) 💬 รางวัลเสริม สำหรับการครองปราสาท 💬 ในส่วนนี้ทีมงานจะดูให้หลังจบเวลาจ้า 💬 ทางฝั่งผู้เล่น เล่นให้เต็มที่ได้เลย ไม่ต้องห่วงเรื่องการนับเวลา • Code Item เฉพาะวันที่ 27 ธันวาคม 2565 +1 Code ทุก ๆ การครองปราสาท 1 นาที ( จำกัดสูงสุด รวมกันไม่เกิน 15 นาที ) • Code 750 W Coin +2 Code ทุก ๆ การครองปราสาท 1 นาที ( จำกัดสูงสุด รวมกันไม่เกิน 15 นาที ) *ตัวอย่างเช่น* กิลด์A โหลดปราสาทสำเร็จ เวลา 21.00.06 น. ( .06 คือ หน่วยวินาที ) และ เสียปราสาทไปเวลา 21.05.05 น. กิลด์A จะได้ Code Item เพิ่ม +4 Code และ Code W Coin 8 Code เนื่องจากเวลารวมยังได้แค่ 4 นาทีเท่านั้น / แต่ถ้าเสียปราสาทตอน 21.05.07 กิลด์A จะได้ Code Item 5 , Code Wc 10 เป็นต้น ถ้ากิลด์A กลับมายึดได้อีก ตอน 21.28.30 (เหลือเวลาวอร์อีก 1นาที 30วิ ตรงนี้ก็จะได้เพิ่มอีกแค่ 1 Code เท่านั้นจ้า) จำนวนเศษวินาที ที่เคยทำไว้ เช่นเหลืออีก 1วิ จะได้เพิ่มอีก 1 Code จะถูกปัดออกไป กรณีเสียปราสาทจ้า 🏆 ไอเทม ที่ได้รับจาก Code Item วันที่ 27 มีรายการสุ่ม 1 อย่าง ดังนี้ ( Code ในส่วนนี้จะได้รับวันที่ 29 พ.ย. หลังเปิดเซิฟจ้า ) - Golden Sentence 10 ชิ้น - Three Vacancies 50 ชิ้น - Guardian Enhanced Stone 50 ชิ้น - [Sealed] Soul Chaos Guild Charm (แบบดีลได้ 1อัน) - [Sealed] Blue Eye Chaos Guild Charm (แบบดีลได้ 1อัน) - [Sealed] Silver Heart Chaos Guild Charm (แบบดีลได้ 1อัน) - [Sealed] Manticore Chaos Guild Charm (แบบดีลได้ 1อัน) ----------------------------------------------------------------- วันที่ 4 ธันวาคม 2565 # ครั้งที่ 1 กิลที่ครอบบ้านได้จนจบวอร์จะได้รับรางวัล +0 Shining Tail +Rare เลือกออฟชั่นได้ 3 ออฟ Talisman of Chaos Assembly 5 ชิ้น Reward Box 15 กล่อง Ticket Accessorie 30 Day 6 ชิ้น Wing of Power 30 วัน 2 กล่อง *Garuda Feather 1 ชิ้น Ruud 50,000 10 code Jewel of Harmony 600 กิลที่เข้าร่วมแข่งขันแต่ไม่ชนะ Reward Box 10 กล่อง Ticket Accessorie 30 Day 3 ชิ้น Wing of Power 30 วัน 2 กล่อง Ruud 50,000 6 code Jewel of Harmony 300 สำหรับกิลที่มีการยึดครองบ้านได้แต่ไม่สามารถป้องกันได้จะได้รับ +0 Shining Tail 3ออฟ สุ่มออฟชั่น ( มีโอกาสเจอตัว Rare 15% ) ------------------------------------------------------------------------------------------------- วันที่ 11 ธันวาคม 2565 # ครั้งที่ 2 กิลที่ครอบบ้านได้จนจบวอร์จะได้รับรางวัล ชุด Set ระดับ Mastery ได้ ครบชุด 4ชิ้น ( ระดับ Brilliant +0 +Luck ) เฉพาะอาชีพที่มีในแพทนี้เท่านั้น Mysterious Stone 20 เม็ด Talisman of Chaos Assembly 5 ชิ้น Reward Box 15 กล่อง Ticket Accessorie 30 Day 6 ชิ้น Wing of Power 30 วัน 2 กล่อง *Garuda Feather 1 ชิ้น Ruud 50,000 10 code Jewel of Harmony 600 กิลที่เข้าร่วมแข่งขันแต่ไม่ชนะ Reward Box 10 กล่อง Ticket Accessorie 30 Day 3 ชิ้น Wing of Power 30 วัน 2 กล่อง Ruud 50,000 6 code Jewel of Harmony 300 สำหรับกิลที่สามารถยึดบ้านได้แต่ไม่สามารถป้องกันได้จะได้รับ ชุด Set ระดับ Mastery ได้ ครบชุด 4ชิ้น ( ระดับ Silver Heart +0 +Luck ) เฉพาะอาชีพที่มีในแพทนี้เท่านั้น ------------------------------------------------------------------------------------------------- วันที่ 18 ธันวาคม 2565 # ครั้งที่ 3 กิลที่ครอบบ้านได้จนจบวอร์จะได้รับรางวัล Wing of Conquerer 3ออฟชั่น +15 (ถาวร) 1 ชิ้น Talisman of Chaos Assembly 10 ชิ้น Reward Box 15 กล่อง Ticket Accessorie 30 Day 6 ชิ้น Wing of Power 30 วัน 2 กล่อง *Garuda Feather 4 ชิ้น Ruud 50,000 10 code Jewel of Harmony 600 กิลที่เข้าร่วมแข่งขันแต่ไม่ชนะ Reward Box 10 กล่อง Ticket Accessorie 30 Day 3 ชิ้น Wing of Power 30 วัน 2 กล่อง Ruud 50,000 6 code Jewel of Harmony 300 Garuda Feather 1 ชิ้น สำหรับกิลที่สามารถยึดบ้านได้แต่ไม่สามารถป้องกันได้จะได้รับ Talisman of Chaos Assembly 10 ชิ้น 🏆 รางวัลพิเศษ สำหรับกิลด์ที่ครองปราสาทได้ตามจำนวนที่กำหนด —> รางวัลพิเศษ สำหรับกิลด์ที่ครองปราสาทได้จนจบวอร์ ทั้งหมด 2ครั้ง —> นับเฉพาะรอบวันที่ 4 ธ.ค. วันที่11 ธ.ค. และ วันที่ 18 ธ.ค. = 2ครั้ง ใน 3วันดังกล่าวนี้ 📌 ต้องเลือกรับรางวัล 1 อย่าง ดังต่อไปนี้ 1. เลือกรับ ปีก/คลุม 4 +11 เลือก ออฟชั่นได้ 2 ออฟ ออฟเลเวล 2 2ออฟ +Luck 1ชิ้น 2. เลือกเปลี่ยนชุดเซทที่มีได้ เช่น มีไนท์Hb เปลี่ยนเป็น เอลHb แต่จะโดนลดระดับค่าตีบวกชุดลง 2บวก เช่นของเดิม+15 จะเหลือ +13 —> รางวัลพิเศษ สำหรับกิลด์ที่ครองปราสาทได้จนจบวอร์ ทั้งหมด 3ครั้ง —> นับเฉพาะรอบวันที่ 4 ธ.ค. วันที่11 ธ.ค. และ วันที่ 18 ธ.ค. = 2ครั้ง ใน 3วันดังกล่าวนี้ 📌 ต้องเลือกรับรางวัล 1 อย่าง ดังต่อไปนี้ 1. เลือกรับ ปีก/คลุม 4 +13 เลือก ออฟชั่นได้ 2 ออฟ ออฟเลเวล 2 2ออฟ +Luck 1ชิ้น 2. เลือกเปลี่ยนชุดเซทที่มีได้ เช่น มีไนท์Hb เปลี่ยนเป็น เอลHb ( ไม่ถูกลดระดับค่าตีบวกชุด )
 21. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ โปรดเข้าเกมตัว Patcher เพื่ออัพเดทประจำสัปดาห์ ก่อนเข้าเกมด้วยจ้า ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ อัพเดท x60 ประจำสัปดาห์วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 # ลิ้งค์แนะนำพื้นฐาน Anti-Lag Client System * ระบบเปิด - ปิด Effect , Model , Wing/Cape ช่วยทำให้การเล่นไหลลื่นขึ้น แลคหรือหน่วงน้อยลง : อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่จ้ รวมลิ้งค์สำคัญในกระทู้เดียว เช่นข้อมูล ข้อมูลเซิฟเวอร์ : คลิกดูที่นี่ อุปกรณ์เริ่มต้น , ร้านขายสกิล , เงิน ช่วยเหลือเปลี่ยนอาชีพ : อ่านต่อคลิก แนะนำจุดสำคัญภายในเกม *เบื้องต้น สำหรับการเริ่มต้นเพื่อผู้เล่นใหม่จ้า : คลิกดูที่นี่จ้า # กิจกรรมเก่าจากสัปดาห์ก่อน สิ้นสุด กิจกรรม บอสแนล15 สิ้นสุด กิจกรรม Dark Iron Knight ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ อัพเดท ทั่วไป ] บอส Ferea , Knix , God of Darkness จะเกิดรวมแนลกัน โดยจะเกิดที่แนล 1 2 3 4 5 ( ใช้ผลนี้ ไปจนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลงใหม่ ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ⚔️ Guild War ⚔️ Tournament ARKA WAR [ แข่งขันวอร์ธาตุ ] เริ่มวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ( รายละเอียดจะประกาศอีกครั้ง เร็ว ๆ นี้ ) Tournament SIEGE WAR [ แข่งขันวอร์ปราสาท ] เริ่มวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ( รายละเอียดจะประกาศอีกครั้ง เร็ว ๆ นี้ ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ กิจกรรม ปัจจุบัน ] +EXP X2 เฉพาะวันพฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ *สามารถติดต่อรับรางวัลเผ่า ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ได้แล้วจ้า ตรวจสอบรางวัลที่นี่จ้า : ดูเพิ่มเติม กันแตกเซท แต่ละประเภท เมื่อครบยอดดรอป ระบบจะทำการล้างค่า ประเภทนั้น ๆ ให้ในเวลา 00.00 น. (ในสัปดาห์นี้ ตั้งแต่ตอนนี้ ถึง ~ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.) ตัวอย่าง - กันแตก BA ครบ 200/200 ในวันที่ 16 เวลา 18.00 ระบบจะรี Limit กลับไปเริ่ม 0/200 ในวันที่ 17 เวลา 00.00 - ระบบจะล้างเฉพาะอันที่ยอดเต็มนะคะ อันไหนที่ยังไม่เต็ม แม้ว่าจะ 00.00 น. ก็จะไม่ได้ถูกระบบล้างออกจ้า Golden Sentence Drop Limit ( หาได้จาก Monster Elite แผนที่ 1030 ขึ้นไป ) เมื่อยอดการดรอปครบ 500 ระบบจะทำการรีเซทให้ใหม่ในเวลา 00.00 น. ตั้งแต่ตอนนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. * สัปดาห์หน้าจะมีกิจกรรมที่ใช้หัวเสือเข้าจ้า หาเก็บสะสมกันไว้ก่อนได้จ้า * เช็คจำนวนการดรอปทั้งเซิฟ ว่าดรอปครบหรือยัง : คลิกดูที่นี่จ้า Event White Goat กิจกรรมน้องแกะสีขาว จะออกมาเป็นเวลาจ้า มีของดรอปพื้นฐานมากมายเหมาะสำหรับนักสะสมจ้า : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า Reset Option Element Wing 4 & Increase Rate ปีกหรือผ้าคลุมคลาส4 ที่เปิดออฟชั่นธาตุแล้วได้ 1ออฟ หรือ ได้ออฟไม่ตรงที่ต้องการ สามารถนำมาล้างกับกิจกรรมนี้ได้จ้า : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า Reset Jewel of Life ล้างค่าออฟ16 บนอุปกรณ์ เหมาะสำหรับผู้เล่นที่อยากเปลี่ยนออฟ เช่น เปิดได้ฟื้น ก็มารีออกและโยนเพชรสุ่มใหม่ได้อีกครั้งจ้า : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า เพิ่มตาราง Kill แผนที่ Vulcanus เพื่อนำมาใช้ เพื่อดู เพื่อการศึกษา นำไปคิดหรือ ออกแบบกิจกรรมในอนาคต คลิดที่นี่เพื่อดูตารางฆ่าแผนที่ Vulcanus เพิ่ม NPC ขายยาที่แมพ Vulcanus มียาม่วงใหญ่ขายจ้า ( กดดูเพิ่มเติมที่ข้อความ Reveal Hiden จ้า ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FIX Patch จาก IGCN ! สกิลไนท์สายเวทย์ ( โล่ ) Solid Protection สามารถบัพให้เพื่อนได้แล้ว เงื่อนไขสกิลคือ 1. ต้องบัพสกิล Strong Belief ก่อนถึงจะใช้งานสกิล Solid ได้ 2. Solid เป็นสกิลบัพ โดยเพื่อน ๆ ในปาตี้ ต้องอยู่ในระยะสกิล ( เช่นเดียวกับสกิลเบ่งเลือดไนท์ ) 3. ไนท์ที่บัพสกิลให้เพื่อน จะดูดซับดาเมจที่เพื่อนคนนั้นโดนเข้าตัวเองบางส่วน 4. แต่ผลของบัพจะช่วยเสริมดาเมจให้เพื่อนคนที่ได้บัพได้ 5. แต่เพื่อนก็จะสูญเสียค่า HP บางส่วนไป HP ของคนบัฟจะเพิ่มขึ้นมาบางส่วน แนะนำวิธีการใช้สกิล - ไนท์เวทจะต้องบัฟสกิล จะต้องบัฟ Swell life ( เบ่งเลือด ) ก่อนใช้ buff Solid ทุกครั้ง - หากตัวละครสมาชิกในปาตี้มีสถานะบัฟ Solid ควรหลีกเลี่ยงบัฟ Swell life ( เบ่งเลือด ) เพราะจะทำให้เลือดลดลงจำนวนมาก ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ดรอปของต่อสัปดาห์ ] Mastery Chaos Combination Amulet ระบบป้องกันไอเทมหายเมื่ออัพเกรดล้มเหลว (ใช้ได้เฉพาะเซ็ตที่กำหนดเท่านั้น) : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า * เช็คจำนวนการดรอปทั้งเซิฟ ว่าดรอปครบหรือยัง : คลิกดูที่นี่จ้า ❗❗ กรณีลืมใส่ กันแตก ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบส่วนนี้จ้า ❗❗ เนื่องจาก ระบบเกมนั้นไม่สามารถตรวจสอบ หรือ ระบุได้ชัดเจน ว่าการลืมใส่นั้น ลืมจริง ๆ หรือไม่ ⭐ ด้วยความเคารพ ⭐ ขอให้ผู้เล่นเข้าใจทีมงานในส่วนนี้ด้วยจ้า ❗❗ ขอให้ผู้เล่นตีบวกกันอย่างระมัดระวัง ตรวจดูให้ดีก่อนที่จะกดคลิกซ้ายตีอุปกรณ์จ้า ❗❗ หากคลิกแล้วไม่ติด หรือ ใส่ไม่เข้า ลองติดต่อทีมงานเข้ามาดูก่อนที่จะกดตีจ้า [ Exchange Charm ] วิธีทำไอเทมกันแตก (ประเภท Set Mastery) ให้สามารถเทรดแลกเปลี่ยนได้ : คลิกดูที่นี่จ้า Golden Sentence Drop Limit ( หาได้จาก Monster Elite แผนที่ 1030 ขึ้นไป ) * เช็คจำนวนการดรอปทั้งเซิฟ ว่าดรอปครบหรือยัง : คลิกดูที่นี่จ้า [ Jewel of Harmony Drop Limit ] ไอเทม Jewel of Harmony จะดรอป 6000 ชิ้น ต่อสัปดาห์ : คลิกดูที่นี่จ้า ( หาได้จาก Monster Elite แผนที่ 1030 ขึ้นไป ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # โปรโมชั่นเติมเงิน # ขออภัยจ้า สัปดาห์นี้ ไม่มีโปรโมชั่นจ้า
 22. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ โปรดเข้าเกมตัว Patcher เพื่ออัพเดทประจำสัปดาห์ ก่อนเข้าเกมด้วยจ้า ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ อัพเดท x60 ประจำสัปดาห์วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 # ลิ้งค์แนะนำพื้นฐาน Anti-Lag Client System * ระบบเปิด - ปิด Effect , Model , Wing/Cape ช่วยทำให้การเล่นไหลลื่นขึ้น แลคหรือหน่วงน้อยลง : อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่จ้ รวมลิ้งค์สำคัญในกระทู้เดียว เช่นข้อมูล ข้อมูลเซิฟเวอร์ : คลิกดูที่นี่ อุปกรณ์เริ่มต้น , ร้านขายสกิล , เงิน ช่วยเหลือเปลี่ยนอาชีพ : อ่านต่อคลิก แนะนำจุดสำคัญภายในเกม *เบื้องต้น สำหรับการเริ่มต้นเพื่อผู้เล่นใหม่จ้า : คลิกดูที่นี่จ้า # กิจกรรมเก่าจากสัปดาห์ก่อน สิ้นสุด กิจกรรม Event Loy Krathong สิ้นสุด กิจกรรม Golden Sentence Exchange สิ้นสุด กิจกรรม การรีรอบ Golden Sentence ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ อัพเดท ทั่วไป ] บอส Ferea , Knix , God of Darkness จะเกิดรวมแนลกัน โดยจะเกิดที่แนล 1 2 3 4 5 ( ใช้ผลนี้ ไปจนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลงใหม่ ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ กิจกรรม ปัจจุบัน ] +EXP X2 เฉพาะวันพฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ *สามารถติดต่อรับรางวัลเผ่า ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ได้แล้วจ้า ตรวจสอบรางวัลที่นี่จ้า : ดูเพิ่มเติม *จะมีการรันแนล 1~12 และโดดไปที่ 15 แนลที่15 จะทำมาเป็นแนลกิจกรรม Boss Time จ้า (ถ้า 1~12 เต็มจะเพิ่ม 13 และ 14ตามมาภายหลัง) * ย้ำอีกครั้งจ้า เป็นแนลที่จะรองรับกิจกรรมบอส ไม่มีมอนอื่น ๆ จ้า มาบอทหาของที่นี่ไม่ได้จ้า * ในแนล 15 จะไม่มีมอนเตอร์ใด ๆ ไม่มีบอสใด ๆ เป็นแนลโล่ง ๆ * จะมีเพียงบอสจากกิจกรรมเท่านั้น และจะเกิดตามเวลาที่กำหนดเช่นกัน กันแตกเซท แต่ละประเภท เมื่อครบยอดดรอป ระบบจะทำการล้างค่า ประเภทนั้น ๆ ให้ในเวลา 00.00 น. (ในสัปดาห์นี้ ตั้งแต่ตอนนี้ ถึง ~ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.) • ตัวอย่าง - กันแตก BA ครบ 200/200 ในวันที่ 16 เวลา 18.00 ระบบจะรี Limit กลับไปเริ่ม 0/200 ในวันที่ 17 เวลา 00.00 - ระบบจะล้างเฉพาะอันที่ยอดเต็มนะคะ อันไหนที่ยังไม่เต็ม แม้ว่าจะ 00.00 น. ก็จะไม่ได้ถูกระบบล้างออกจ้า CH 15 Only Boss เปิดแนล15 ในสัปดาห์นี้ แต่ในแนล15 จะไม่มีมอนเตอร์ให้เก็บเลเวลนะคะ เป็นแนลกิจกรรมจ้า : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า Event Dark Iron Knight อัศวินดำ ปีศาจที่อยู่ในดินแดนที่มีหิมะตกตลอดเวลา : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า เพิ่มตาราง Kill แผนที่ Vulcanus เพื่อนำมาใช้ เพื่อดู เพื่อการศึกษา นำไปคิดหรือ ออกแบบกิจกรรมในอนาคต คลิดที่นี่เพื่อดูตารางฆ่าแผนที่ Vulcanus เพิ่ม NPC ขายยาที่แมพ Vulcanus มียาม่วงใหญ่ขายจ้า ( กดดูเพิ่มเติมที่ข้อความ Reveal Hiden จ้า ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FIX Patch จาก IGCN ! โล่เอล์ฟสายเวทย์ สามารถใช้ร่วมกับกันแตกเซท BA - MC ได้แล้ว ! สามารถกดเลือกเมนู เลือกเซิร์ฟเวอร์ ได้แล้วจากในเกม ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ดรอปของต่อสัปดาห์ ] Mastery Chaos Combination Amulet ระบบป้องกันไอเทมหายเมื่ออัพเกรดล้มเหลว (ใช้ได้เฉพาะเซ็ตที่กำหนดเท่านั้น) : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า * เช็คจำนวนการดรอปทั้งเซิฟ ว่าดรอปครบหรือยัง : คลิกดูที่นี่จ้า ❗❗ กรณีลืมใส่ กันแตก ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบส่วนนี้จ้า ❗❗ เนื่องจาก ระบบเกมนั้นไม่สามารถตรวจสอบ หรือ ระบุได้ชัดเจน ว่าการลืมใส่นั้น ลืมจริง ๆ หรือไม่ ⭐ ด้วยความเคารพ ⭐ ขอให้ผู้เล่นเข้าใจทีมงานในส่วนนี้ด้วยจ้า ❗❗ ขอให้ผู้เล่นตีบวกกันอย่างระมัดระวัง ตรวจดูให้ดีก่อนที่จะกดคลิกซ้ายตีอุปกรณ์จ้า ❗❗ หากคลิกแล้วไม่ติด หรือ ใส่ไม่เข้า ลองติดต่อทีมงานเข้ามาดูก่อนที่จะกดตีจ้า [ Exchange Charm ] วิธีทำไอเทมกันแตก (ประเภท Set Mastery) ให้สามารถเทรดแลกเปลี่ยนได้ : คลิกดูที่นี่จ้า Golden Sentence Drop Limit ( หาได้จาก Monster Elite แผนที่ 1030 ขึ้นไป ) * เช็คจำนวนการดรอปทั้งเซิฟ ว่าดรอปครบหรือยัง : คลิกดูที่นี่จ้า [ Jewel of Harmony Drop Limit ] ไอเทม Jewel of Harmony จะดรอป 6000 ชิ้น ต่อสัปดาห์ : คลิกดูที่นี่จ้า ( หาได้จาก Monster Elite แผนที่ 1030 ขึ้นไป ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # โปรโมชั่นเติมเงิน # ขออภัยจ้า สัปดาห์นี้ ไม่มีโปรโมชั่นจ้า
 23. ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ⭐ อันดับที่ 1 • 10,000 wc • เลือก Demon 30วัน หรือ Spirit of Guardian 30วัน อย่างใด อย่างหนึ่ง 1 ชิ้น • Ruud Box (50,000) 6 กล่อง กล่องเทรดได้ • Decoration Ring Box (30วัน) กล่องเทรดได้ 💬 ใส่ซ้อนกัน Bless Decoration Ring ไม่ได้ สามารถใส่ กับ Lethal Wizard Ring และ Wizard Ring ได้ ⭐ อันดับที่ 2 - 5 • 5,000 wc • Ruud Box (50,000) 3 กล่อง กล่องเทรดได้ • Decoration Ring Box(30วัน) กล่องเทรดได้ 💬 ใส่ซ้อนกัน Bless Decoration Ring ไม่ได้ สามารถใส่ กับ Lethal Wizard Ring และ Wizard Ring ได้ ⭐ อันดับที่ 6 - 10 • 2,000 wc • Decoration Ring Box(30วัน) กล่องเทรดได้ 💬 ใส่ซ้อนกัน Bless Decoration Ring ไม่ได้ สามารถใส่ กับ Lethal Wizard Ring และ Wizard Ring ได้ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 📌 รางวัล แยกอาชีพ ได้เหมือนกันทุกอาชีพ (เฉพาะ ตัวละครที่ติดอันดับที่ 1 และต้องมี แต้มเผ่า 11,000 หรือมากกว่า) ❗❗ หมายเหตุ : ตัวละครที่ได้รางวัลรวม 1~10ไปแล้ว จะไม่ได้ในส่วนของรางวัลอาชีพอีกนะคะ จะให้คนในลำดับถีดไปของอาชีพนั้น ๆ และมีแต้มถึงรับรางวัลจ้า ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • อันดับที่ 1 ประจำแต่ละอาชีพ จะได้รับ 2,000 WC ⭕ ทีมงานขอใช้รูปแบบที่กำหนดในกระทู้นี้ก่อนนะคะ ⭕ อาจมีการปรับปรุงภายหลังอีกครั้งในเดือนถัด ๆ ไป ⭕ ขอนำข้อมูลที่จะใช้ในครั้งนี้ มาประกอบการปรับเปลี่ยน แก้ไข ในครั้ง ต่อ ๆ ไปจ้า ⭕ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้จ้า รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษประจำเดือน ตุลาคม 2565 เผ่า D xวัง4เจ้า๛ รับแล้ว DARKSE7ENx รับแล้ว MasTerZaKy รับแล้ว มังกรแมว๛ รับแล้ว ผีไรเฟิล Gabriel {"ทssาช"} {"ทรราช"} RUGPULL THETANK เผ่า V Celeb รับแล้ว ลำดวน รับแล้ว —ยันหว่าง— รับแล้ว Are•UReady รับแล้ว หล่อเท่ห์ รับแล้ว ดาริน รับแล้ว llรงเฟอร์— รับแล้ว +จ๊าบ+ รับแล้ว
 24. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ โปรดเข้าเกมตัว Patcher เพื่ออัพเดทประจำสัปดาห์ ก่อนเข้าเกมด้วยจ้า ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ อัพเดท x60 ประจำสัปดาห์วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 # ลิ้งค์แนะนำพื้นฐาน Anti-Lag Client System * ระบบเปิด - ปิด Effect , Model , Wing/Cape ช่วยทำให้การเล่นไหลลื่นขึ้น แลคหรือหน่วงน้อยลง : อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่จ้ รวมลิ้งค์สำคัญในกระทู้เดียว เช่นข้อมูล ข้อมูลเซิฟเวอร์ : คลิกดูที่นี่ อุปกรณ์เริ่มต้น , ร้านขายสกิล , เงิน ช่วยเหลือเปลี่ยนอาชีพ : อ่านต่อคลิก แนะนำจุดสำคัญภายในเกม *เบื้องต้น สำหรับการเริ่มต้นเพื่อผู้เล่นใหม่จ้า : คลิกดูที่นี่จ้า # กิจกรรมเก่าจากสัปดาห์ก่อน สิ้นสุด กิจกรรม Holloween Moss เมนูสุ่มจะหายไปจากลุงมอส แต่ใครที่แลกไว้แล้วยังใช้ได้ตลอดจ้า สิ้นสุด กิจกรรม Monster Soul รอบที่ทำ จะกลับมาเหลือ 3 รอบเท่าเดิมจ้า สิ้นสุด กิจกรรม Dimension ลงกระจกที่เพิ่มโอกาสได้รับกล่องแต้มระดับกลาง และ สูง ในชั้นที่ 16~41 จะปรับกลับมาตามปกติจ้า ลบไพ่ Roomy ทั้งหมดออกจากระบบตามเนื้อหากิจกรรมที่ได้แจ้งไว้จ้า : เนื้อหาไพ่ Roomy จ้า ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ อัพเดท ทั่วไป ] บอส Ferea , Knix , God of Darkness จะเกิดรวมแนลกัน โดยจะเกิดที่แนล 1 2 3 4 5 ( ใช้ผลนี้ ไปจนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลงใหม่ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ กิจกรรม ปัจจุบัน ] 📈 EXP X2 เฉพาะวันพฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 🎖️ สามารถติดต่อรับรางวัลเผ่า ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ได้แล้วจ้า ตรวจสอบรางวัลที่นี่จ้า : ดูเพิ่มเติม Event Loy Krathong กิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2565 จ้า : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า Event Golden Sentence Exchange Golden Sentence สามารถนำมาใช้แลกของ และสุ่มของรางวัลได้จ้า : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า Golden Sentence Drop Limit ( หาได้จาก Monster Elite แผนที่ 1030 ขึ้นไป ) เมื่อยอดการดรอปครบ 500 ระบบจะทำการรีเซทให้ใหม่ในเวลา 00.00 น. - ตัวอย่างเช่น ดรอปครบ 500 วันที่ 9 เวลา 16.00 น. พอถึงเวลา 00.00 (เข้าวันที่ 10) จะกลับมาเริ่มนับ 0/500 ใหม่ * ตั้งแต่ตอนนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. * เช็คจำนวนการดรอปทั้งเซิฟ ว่าดรอปครบหรือยัง : คลิกดูที่นี่จ้า เพิ่มตาราง Kill แผนที่ Vulcanus เพื่อนำมาใช้ เพื่อดู เพื่อการศึกษา นำไปคิดหรือ ออกแบบกิจกรรมในอนาคต คลิดที่นี่เพื่อดูตารางฆ่าแผนที่ Vulcanus เพิ่ม NPC ขายยาที่แมพ Vulcanus มียาม่วงใหญ่ขายจ้า ( กดดูเพิ่มเติมที่ข้อความ Reveal Hiden จ้า ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FIX Patch จาก IGCN ! โล่เอล์ฟสายเวทย์ สามารถใช้ร่วมกับกันแตกเซท BA - MC ได้แล้ว ! แก้เรื่องสัตว์ขี่ Guardian ให้ผลของ Armor ที่อยู่ในตัวสัตว์ขี่ทำงานทันที ไม่ต้องลงขึ่นใหม่ !!! แก้ไขเรื่องแนลวอร์ที่มีปัญหาปิดตัวเองในแพทช์ก่อนหน้า ( แต่ยังต้องรอดูผลอีกที ในสถานการณ์จริง ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ดรอปของต่อสัปดาห์ ] Mastery Chaos Combination Amulet ระบบป้องกันไอเทมหายเมื่ออัพเกรดล้มเหลว (ใช้ได้เฉพาะเซ็ตที่กำหนดเท่านั้น) : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า * เช็คจำนวนการดรอปทั้งเซิฟ ว่าดรอปครบหรือยัง : คลิกดูที่นี่จ้า ❗❗ กรณีลืมใส่ กันแตก ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบส่วนนี้จ้า ❗❗ เนื่องจาก ระบบเกมนั้นไม่สามารถตรวจสอบ หรือ ระบุได้ชัดเจน ว่าการลืมใส่นั้น ลืมจริง ๆ หรือไม่ ⭐ ด้วยความเคารพ ⭐ ขอให้ผู้เล่นเข้าใจทีมงานในส่วนนี้ด้วยจ้า ❗❗ ขอให้ผู้เล่นตีบวกกันอย่างระมัดระวัง ตรวจดูให้ดีก่อนที่จะกดคลิกซ้ายตีอุปกรณ์จ้า ❗❗ หากคลิกแล้วไม่ติด หรือ ใส่ไม่เข้า ลองติดต่อทีมงานเข้ามาดูก่อนที่จะกดตีจ้า [ Exchange Charm ] วิธีทำไอเทมกันแตก (ประเภท Set Mastery) ให้สามารถเทรดแลกเปลี่ยนได้ : คลิกดูที่นี่จ้า Golden Sentence Drop Limit ( หาได้จาก Monster Elite แผนที่ 1030 ขึ้นไป ) เมื่อยอดการดรอปครบ 500 ระบบจะทำการรีเซทให้ใหม่ในเวลา 00.00 น. - ตัวอย่างเช่น ดรอปครบ 500 วันที่ 9 เวลา 16.00 น. พอถึงเวลา 00.00 (เข้าวันที่ 10) จะกลับมาเริ่มนับ 0/500 ใหม่ * ตั้งแต่ตอนนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. * เช็คจำนวนการดรอปทั้งเซิฟ ว่าดรอปครบหรือยัง : คลิกดูที่นี่จ้า [ Jewel of Harmony Drop Limit ] ไอเทม Jewel of Harmony จะดรอป 6000 ชิ้น ต่อสัปดาห์ : คลิกดูที่นี่จ้า ( หาได้จาก Monster Elite แผนที่ 1030 ขึ้นไป ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # โปรโมชั่นเติมเงิน # ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. สะสมยอดเติม ครบ 300 บาท จะได้รับ : สัตว์เลี้ยง Muun Prince 1 ตัว ( จำกัด 1 ครั้ง ต่อ 1 ไอดี ) สัตว์เลี้ยง ทำงานทุกวัน ทุกเวลา : เพิ่ม Skill Damage ให้แก่ตัวละคร แรงขึ้นทุกสกิล * ไม่มีผลใน PVP , กิลวอร์ * เวลาโบนัสสีเหลือง จะเริ่มจับเวลา เมื่อกดรับออกจากช่องเก็บของขวัญ ตัว Muun รอบนี้จะใส่ในกรอบ Brave นะคะ [ Ticket จะส่งเข้าช่อง เก็บของขวัญใน x shop จ้า โดยกด X ในเกมจ้า ]
 25. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ โปรดเข้าเกมตัว Patcher เพื่ออัพเดทประจำสัปดาห์ ก่อนเข้าเกมด้วยจ้า ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ อัพเดท x60 ประจำสัปดาห์วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 # ลิ้งค์แนะนำพื้นฐาน Anti-Lag Client System * ระบบเปิด - ปิด Effect , Model , Wing/Cape ช่วยทำให้การเล่นไหลลื่นขึ้น แลคหรือหน่วงน้อยลง : อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่จ้ รวมลิ้งค์สำคัญในกระทู้เดียว เช่นข้อมูล ข้อมูลเซิฟเวอร์ : คลิกดูที่นี่ อุปกรณ์เริ่มต้น , ร้านขายสกิล , เงิน ช่วยเหลือเปลี่ยนอาชีพ : อ่านต่อคลิก แนะนำจุดสำคัญภายในเกม *เบื้องต้น สำหรับการเริ่มต้นเพื่อผู้เล่นใหม่จ้า : คลิกดูที่นี่จ้า # กิจกรรมเก่าจากสัปดาห์ก่อน สิ้นสุด กิจกรรม Muun Halloween แต่ใครที่มีไอเทมอยู่ ยังใช้งานได้ตามปกติจ้า สิ้นสุด กิจกรรม Mu Roomy เศษไพ่จะไม่ดรอปจากมอนเตอร์แล้วจ้า แต่ใครที่ดรอปมายังเล่นได้ตามปกติ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. หลังจากเวลาดังกล่าวไพ่จะถูกลบออกจากระบบทั้งหมดจ้า สิ้นสุด กิจกรรม Refiend & Exchange ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ แจ้ง เกี่ยวกับโล่เอลฟ์สายเวทย์ ] โล่เอลฟ์เวทย์ ในแพทช์นี้ การตีบวกที่ Goblin ไม่สามารถใช้งานพร้อมกับกันแตกเซทได้ ทุกขั้น ตั้งแต่ BA ถึง MC แต่สามารถใช้เพิ่มเปอร์เขียว หรือ กันแตกแท้ได้ อาการก็คือ ตัวกันแตกเซทไม่ทำงาน และไม่ได้ช่วยป้องกันไอเทม ย้ำ!!! แค่โล่เอลฟ์สายเวทย์จ้า ที่มีปัญหาจ้า ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ อัพเดท ทั่วไป ] บอส Ferea , Knix , God of Darkness จะเกิดรวมแนลกัน โดยจะเกิดที่แนล 1 2 3 4 5 ( ใช้ผลนี้ ไปจนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลงใหม่ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ กิจกรรม ปัจจุบัน ] 📈 EXP X2 ยาวถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. 🎖️ สามารถติดต่อรับรางวัลเผ่า ประจำเดือน กันยายน 2565 ได้แล้วจ้า ตรวจสอบรางวัลที่นี่จ้า : ดูเพิ่มเติม Halloween Moss (Nov 2022) ควันหลงเทศกาลฮัลโลวีน ผู้เล่นสามารถใช้เพชรตามที่กำหนดไปแลกรางวัลจากลุงมอสได้จ้า ขอให้โชคดีจ้า : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า Monster Soul เควสขวดวิญญาณที่สัปดาห์นี้ เพิ่มรอบการทำ เป็น 7ครั้ง และการันตีได้แต้มวิญญาณจากมอนเตอร์เควส 100% : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า Dimension Boost Rate Reward พิเศษสำหรับอาทิตย์นี้ ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. สามารถลง Dimension (ดันกระจก) สามารถลงได้ทุกชั้น และ ทุกวัน เงื่อนไขเดียวที่ยังมีก็คือใบ Elena's Letter และปรับการได้รางวัล (เฉพาะในช่วงกิจกรรมเท่านั้นไม่ใช่ถาวรนะคะ) ดังนี้จ้า ชั้น 16-20 การันตีกล่องกลาง Box Medium (800-1200 แต้ม) 100% ชั้น 21-25 สุ่ม Box Medium (800-1200 แต้ม) กับ Box High (1200-1500 แต้ม) โอกาสสุ่ม 50/50 เท่ากัน ชั้น 26-30 สุ่ม Box Medium (800-1200 แต้ม) 45% กับ Box High (1200-1500 แต้ม) 55% ชั้น 31-35 สุ่ม Box Medium (800-1200 แต้ม) 40% กับ Box High (1200-1500 แต้ม) 60% ชั้น 36-40 สุ่ม Box Medium (800-1200 แต้ม) 20% กับ Box High (1200-1500 แต้ม) 80% ชั้น 41 Box High (1200-1500 แต้ม) 100% เพิ่มตาราง Kill แผนที่ Vulcanus เพื่อนำมาใช้ เพื่อดู เพื่อการศึกษา นำไปคิดหรือ ออกแบบกิจกรรมในอนาคต คลิดที่นี่เพื่อดูตารางฆ่าแผนที่ Vulcanus เพิ่ม NPC ขายยาที่แมพ Vulcanus มียาม่วงใหญ่ขายจ้า ( กดดูเพิ่มเติมที่ข้อความ Reveal Hiden จ้า ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUG Patch จาก IGCN ! สัตว์ขี่ประเภท Guardian ( ม้าผี มังกร สิงโต จิ้งจอก ) เมื่อเข้าเกม พลัง Armor จะไม่ทำงาน *ให้แก้ไขด้วยการ กดลง และ กดขึ้นสัตว์ขี่ใหม่ *เฉพาะแค่ค่า Armor หลักเท่านั้นนะคะ ออฟชั่นด้านล่างยังทำงานปกติจ้า ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ดรอปของต่อสัปดาห์ ] Mastery Chaos Combination Amulet ระบบป้องกันไอเทมหายเมื่ออัพเกรดล้มเหลว (ใช้ได้เฉพาะเซ็ตที่กำหนดเท่านั้น) : อ่านเพิ่มเติมที่นี่จ้า * เช็คจำนวนการดรอปทั้งเซิฟ ว่าดรอปครบหรือยัง : คลิกดูที่นี่จ้า ❗❗ กรณีลืมใส่ กันแตก ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบส่วนนี้จ้า ❗❗ เนื่องจาก ระบบเกมนั้นไม่สามารถตรวจสอบ หรือ ระบุได้ชัดเจน ว่าการลืมใส่นั้น ลืมจริง ๆ หรือไม่ ⭐ ด้วยความเคารพ ⭐ ขอให้ผู้เล่นเข้าใจทีมงานในส่วนนี้ด้วยจ้า ❗❗ ขอให้ผู้เล่นตีบวกกันอย่างระมัดระวัง ตรวจดูให้ดีก่อนที่จะกดคลิกซ้ายตีอุปกรณ์จ้า ❗❗ หากคลิกแล้วไม่ติด หรือ ใส่ไม่เข้า ลองติดต่อทีมงานเข้ามาดูก่อนที่จะกดตีจ้า [ Exchange Charm ] วิธีทำไอเทมกันแตก (ประเภท Set Mastery) ให้สามารถเทรดแลกเปลี่ยนได้ : คลิกดูที่นี่จ้า Golden Sentence Drop Limit 500 ชิ้น ( หาได้จาก Monster Elite แผนที่ 1030 ขึ้นไป ) * เช็คจำนวนการดรอปทั้งเซิฟ ว่าดรอปครบหรือยัง : คลิกดูที่นี่จ้า [ Jewel of Harmony Drop Limit ] ไอเทม Jewel of Harmony จะดรอป 6000 ชิ้น ต่อสัปดาห์ : คลิกดูที่นี่จ้า ( หาได้จาก Monster Elite แผนที่ 1030 ขึ้นไป ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # โปรโมชั่นเติมเงิน # ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. สะสมยอดเติม ครบ 300 บาท จะได้รับ Talisman of Ascension II ช่วยเพิ่ม EXP+100% ระยะเวลา 7วัน [ 1 ไอดี ได้ 1 ครั้ง เทรดแลกเปลี่ยนไม่ได้ ] สะสมยอดเติม ครบ 300 บาท จะได้รับ สัตว์เลี้ยง Muun Tibetton (Evolved) 1 ตัว ( ตัวนี้ ขึ้นขี่ได้ กด ctrl+z ) 1 ไอดี รับได้ 1 ครั้ง (เทรดแลกเปลี่ยนไม่ได้) มีผลทุกวัน แต่เฉพาะช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 23.59 น. เท่านั้น ใส่บอทก็ดี PVPก็ดี ขี่ได้อีกต่างหาก เท่สุด ๆ ไปเล้ยยยย !! ใส่พร้อมกับ Muun ที่มีคุณสมบัติ เช่น Griffs (บอสนกที่ Nars) หรือ ไก่ในแต้ม จะไม่ทำงาน จะทำให้ Muun ทำงานแค่ตัวเดียวที่ช่อง Main แม้จะใส่ 2ตัว เช่น (หากสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้จ้า) แบบนี้ จะมีผลแค่ตัวในช่อง Main เพราะเป็น Muun ประเภทเดียวกัน แบบนี้ จะมีผลแค่ตัวในช่อง Main เพราะเป็น Muun ประเภทเดียวกัน [ Ticket จะส่งเข้าช่อง เก็บของขวัญใน x shop จ้า โดยกด X ในเกมจ้า ]
 26. หากวอร์ปราสาทมีอาการแบบวอร์ธาตุ คือ ขาดการเชื่อมต่อและเข้าแนลไม่ได้ จะดำเนินการดังนี้ [ หมายเหตุ : จะมีผลชดเชย ก็ต่อเมื่อเกิดกรณีวอร์มีปัญหาจ้า ] 1. จะกลับมารันแนลวอร์ปราสาทต่อ ในอีก 15นาที นับจากที่ดับไป โดยยึดตามเหตุการณ์ล่าสุด 📌 เช่นดับไปตอน 21.20 จะกลับมารันอีกทีตอน 21.35 วอร์จะไปจบตอน 21.45 น. 📌 และถ้า กิลด์A เป็นเจ้าบ้าน (ก่อนหลุด) เมื่อเปิดให้เข้าแนลวอร์อีกครั้ง กิลด์A ก็จะยังคงเป็นเจ้าบ้าน 📌 จะมีประกาศ นับถอยหลัง 5นาทีก่อนวอร์จะเริ่มให้ได้เตรียมตัวกันแบบวอร์ปกติจ้า 2. แต่ในกิลด์บุก ที่มีการโหลดสะสมไว้แล้ว เวลาสะสมจะหายไปทั้งหมด 📌 แต่เวลาที่สะสมสามารถใช้แลกรางวัลกับทีมงานได้ โดยรางวัลจะเป็นของดรอปทางเลือก เช่น บวกหู บวกม้า 📌 เวลาสะสม 1~29 วินาที แลกรางวัลได้ 20ชิ้น คูณด้วยวินาทีที่สะสม เช่น สะสมไว้ 25วิ จะแลกได้ 25*20 = 500ชิ้น(ผสมกันได้) 📌 เวลาสะสท 30~59 วินาที แลกรางวัลได้ 25ชิ้น คูณด้วยวินาทีที่สะสม เช่น สะสมไว้ 45สิ จะแลกได้ 59*25 = 1475ชิ้น(ผสมกันได้) 📌 ใช้เวลาสะสมล่าสุดเท่านั้นจ้า เช่น เคยสะสมไว้ 40วิ แล้วตาย,หลุด อื่น ๆ จะไม่ถูกนับจ้า ต้องเป้นเวลาสะสมล่าสุด 3. ทุกกิลด์จะได้รับ Code Item เพิ่มอีก 1ชุดจากเดิมที่ได้อยู่ประจำ *4. หากเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอบที่ 2 คือเมื่อเปิดใหม่แล้วยังดับต่อ 📌 จะทำการชดเชย WC 750 ให้กับตัวละครที่อยู่ในกิลด์ที่ลงทะเบียน Sign ตามระบบ 📌 และชดเชย Online Point 1000 แต้มออนไลน์ *แต่ตัวละครนั้นต้องเข้าร่วมวอร์และออนไลน์อยู่ในแนลวอร์ ตั้งแต่ 20.45 ~ 21.30 (หรือจนถึงรอบดับครั้งที่ 2) *ให้เจ้าของตัวละครหรือตัวแทนของตัวละครนั้น ๆ แจ้งกับทีมงานทาง Inbox จ้า จะได้รับเป็น Code ไปเติม *โดยแจ้งข้อมูล ID,และชื่อตัวจ้า 📌 และขอยึดบ้านคืนหากมีเจ้าของบ้านโดยจะทำการคืน *รางวัลดรอปทางเลือกในดันให้กับกิลที่ครอบครองบ้าน ตามโควต้านทันทีไม่ต้องบอทหา 📌 และปราสาทจะว่าง พร้อมกับเปิดดันให้ลงฟรีทุกตัวละคร *5. จากข้อ 4 *กรณีหลุดรอบ2 ใช้ผลเดียวกันทั้งฝ่ายบุกและฝ่ายป้องกัน 📌 ชดเชยให้เลือกรางวัลทางเลือกของดรอปในกิลด์ดันได้ทันที +500 ชิ้นทุกกิลด์ ในส่วนของฝ่ายบุก ไม่ว่าจะมีเวลาสะสม หรือ ไม่มี ก็ใช้ผลเช่นเดียวกันนี้จ้า 📌 และชดเชยเป็น Code Item ที่เติมแล้วจะได้เป็นแต้ม Online Point 1000 แต้มออนไลน์ กับทุกกิลด์ที่เข้าร่วม ณ ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา 6. กรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทีมงานอาจขอเปิดเซิร์ฟเทสแล้วขอความร่วมมือกับผู้เล่นมาช่วยวอร์เพื่ออัดคลิปฝั่งเซิร์ฟเวอร์ให้ทาง IGCN ดูและใช้เป็นตัวประกอบในการแก้ไขแพทช์เกมต่อไป จะแจ้งอีกครั้งจ้า
 27. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • ตั๋ว Muun Exchange Ticket • ที่ได้จากโปรโมชั่นสัปดาห์นี้ สามารถทำอะไรได้ มาดูกันเลยจ้า ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ให้เดินทางมาที่เมือง Elbeland พิกัด 23,225 กดคุยกับ Npc และเลือก Muun ตัวที่ต้องการได้ 1 ตัวจ้า (โปรดดูเนื้อหาให้ครบถ้วนก่อนกดแลกจ้า) Ticket ที่ได้จากโปรโมชั่น เลือกได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น !! *เพราะ Ticket มี 1ใบ* โปรดตัดสินใจการเลือกให้ดี ๆ จ้า Damage Type ใช้ Muun Exchange Ticket 1 ชิ้น Max Damage Type ใช้ Muun Exchange Ticket 1 ชิ้น Skill Damage Type ใช้ Muun Exchange Ticket 1 ชิ้น ไข่ที่แลกออกมา จาก Moss [ เทรดแลกเปลี่ยน ไม่ได้ ] วิธีเปิดไข่ = คลิกขวา แต่ละประเภทที่แลกออกมา จะเปิดได้ตัวที่ทางเซิร์ฟเวอร์กำหนดเอาไว้แล้วเท่านั้น ดูได้จากด้านล่างนี้จ้า โปรดระวัง!! ไข่ Muun แลกเปลี่ยน ไม่ได้ เมนู Damage Type จะเปิดได้ตัว Dike (Evolved) 1 ตัว เพิ่ม Increase DamgePower/WizPower/CursePower โดยมีเงื่อนไขจะทำงานเฉพาะ ในวันพุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ *มีผล PVP กับผู้เล่นด้วยกัน แต่ต้องอยู่ในวันที่ทำงาน* ไม่สามารถใช้คุณสมบบัติร่วมกัน กับ Muun ประเภท Increase Damage/Magical Damge/Curse เช่น Tibeton , Grift(นกเขียว) *หรือสอบถามทีมงานได้จ้าว่าตัวทีมีจะใส่ด้วยกันได้ไหม โปรดระวัง!! ไข่ Muun แลกเปลี่ยน ไม่ได้ เมนู Max Damage Type จะเปิดได้ตัว Witch (Evolved) 1 ตัว เพิ่ม Increase MaxDamagePower/WizPower/CursePower โดยมีเงื่อนไขจะทำงานเฉพาะ ในวันพุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ *มีผล PVP กับผู้เล่นด้วยกัน แต่ต้องอยู่ในวันที่ทำงาน* ไม่สามารถใช้คุณสมบบัติร่วมกัน กับ Muun ประเภท Increase Max Damage/Magical Damge/Curse เช่น Seiren , Snow Fairy *หรือสอบถามทีมงานได้จ้าว่าตัวทีมีจะใส่ด้วยกันได้ไหม โปรดระวัง!! ไข่ Muun แลกเปลี่ยน ไม่ได้ เมนู Skill Damage Type จะเปิดได้ตัว Pumkin Girl (Evolved) 1 ตัว เพิ่ม Increase Skill Damage โดยมีเงื่อนไขจะทำงานเฉพาะ ในวันพุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ *มีผล PVP กับผู้เล่นด้วยกัน แต่ต้องอยู่ในวันที่ทำงาน* ไม่สามารถใช้คุณสมบบัติร่วมกัน กับ Muun ประเภท Increase Skill Damage เช่น Hawk , Kundun *หรือสอบถามทีมงานได้จ้าว่าตัวทีมีจะใส่ด้วยกันได้ไหม
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...