Jump to content
Sign in to follow this  
CMนางฟ้า

วอร์ Arka เก็บคะแนน ครั้งที่ 3

Recommended Posts

วอร์ Arka เก็บคะแนน *รอบนี้ แข่ง 3ครั้ง*

เป็นการวอร์ Arka โดยจะมีการเก็บคะแนนแต่ละสัปดาห์ เมื่อครบรอบกิจกรรมจะมีการแจกรางวัลพิเศษ

กติกาการแข่งขัน

 • นับคะแนนกันเป็นกิลด์ โดยกิลด์ที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกครั้งจะได้รับ 1 คะแนน *และต้องเข้าร่วมตลอดทุกวอร์
  ( หากเข้ามาเพียงยืนเฉยๆไมไ่ด้มีส่วนร่วมจะไม่ถือว่าเข้าร่วมจ้า )
 • หากมีเจตนาเพื่อขัดขวางการแข่งขันของกิลด์อีกฝ่ายไม่ว่าด้วยวิธีการใดทีมงานตรวจพบขอตัดสิทธิ์การแข่งขันในทันที
 • เสาแต่ละเสาจะมี 2 คะแนน และ 3 คะแนน เสมอ หากสัปดาห์ไหนมีเสา Ubaid จะเป็นเสา 3 คะแนนเสมอ
  • ตัวอย่าง มีเสา Ubaid และ Alkmar  เสา Ubaid จะเป็นเสา 3 คะแนน และ Alkmar 2 คะแนน
  • ตัวอย่าง ในกรณีที่มี Alkmar และ Debenter เสา Alkmar จะเป็นเสา 3 คะแนน และ Debenter 2 คะแนน
  • เสา Debenter จะเป็น 2 คะแนนเท่านั้น
 • ทีมงานมีสิทธิ์ในการออกกฎ เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน รูปแบบและกติกาได้ในอนาคต และการตัดสินของทีมงานถือเป็นข้อยุติ ขอให้ทุกท่านเคารพกฏกติกาด้วยจ้า

คะแนนพิเศษ สำหรับการครองเสา

 • คะแนนพิเศษจะมีให้ในสัปดาห์ที่ 2 และ 3 (ไม่จำเป็นต้องครองต่อเนื่อง ขอแค่ครองในสัปดาห์ที่2กับ3)
 • กิลด์ที่ครองเสา ตามสัปดาห์ที่ระบุด้านบน จะได้ คะแนนเพิ่ม +0.5 และ คะแนนเข้าร่วม 1คะแนน ในที่นี้ตัวอย่างจะไม่ได้เขียนคะแนนเข้ามร่วมนะคะ
 • เช่น
  • กิลด์ A ครองเสารอง สัปดาห์แรกได้คะแนนตามปกติ 2คะแนน
  • กิลด์ B ครองเสาหลัก สัปดาห์แรกได้คะแนนตามปกติ 3คะแนน
  • กิลด์ C ไม่ได้ครองเสา สัปดาห์แรก มี 0คะแนน
    
  • สัปดาห์ที่ 2 (ในสัปดาห์นี้ใครครองเสา ทั้งหลักและรอง ได้เพิ่ม +0.5)
   • กิลด์ C ได้ครอบครองเสาหลัก กิลด์C จะมีคะแนน 3 + 0.5 = 3.5 คะแนน
   • กิลด์ B ได้ครอบครองเสารอง กิลด์B จะมีคะแนน 3 + 2 + 0.5 = 5.5 คะแนน
   • กิลด์ A ไม่ได้ครองเสา ยังคงมี 2คะแนนเท่าเดิม
     
  • สัปดาห์ที่ 3 (ในสัปดาห์นี้ใครครองเสา ทั้งหลักและรอง ได้เพิ่ม +0.5)
   • กิลด์ A ครองเสาหลัก กิลด์A จะมีคะแนน 2 + 3 + 0.5 = 5.5
   • กิลด์ B ครองเสารอง กิลด์B จะมีคะแนน 5.5 + 2 + 0.5 = 8
   • กิลด์ C ไม่ได้ครองเสา ยังคงมี 3.5 เท่าเดิม
    • ผลสรุป กิลด์ B จะได้อันดับที่ 1 และ กิลด์ A ได้ที่ 2 และ กิลด์ C จะเป็นที่ 3
      
  • กรณี กิลด์ A B มีแต้มเท่ากัน เป็นอันดับ 1 ร่วม จะใช้ผลดังต่อไปนี้ 
    - กิลด์ใด ครองเสาในครั้งสุดท้าย หมายถึงวอร์สุดท้าย ในสัปดาห์ที่ 3*
    - กิลด์ไหนได้แต้มสูงกว่ากัน จะให้สิทธิ์กับกิลด์นั้น เป็นกิลด์ที่มีอันดับดีกว่า
    - ตัวอย่างเช่น *เช่นกิลด์ A ได้เสา 3.5 ในวอร์สุดท้าย  กิลด์ B ได้เสา 2.5 ในวอร์สุดท้าย  ผลออกมาทั้ง 2กิลด์มีแต้มเท่ากัน 
    - กิลด์ A จะได้อันดับที่ 1 ไปครอง ส่วนกิลด์ B จะได้อันดับที่ 2 ไปครองจ้า 

    
  • แต่กลับกัน กิลด์C D มีคะแนนเท่ากัน อยู่อันดับที่ 3ร่วม ก็จะดูว่า 
   - กิลด์ไหนครองเสาครั้งสุดท้ายและมีคะแนนเสาสูงกว่ากัน แต่ถ้าคะแนนเสาครั้งสุดท้ายเท่ากัน
   - จะใช้ผลดูว่าใครครองเสาได้ก่อนกัน เช่น C ครองเสาในสัปดาห์ที่2 ได้เสา 2.5 และทางกิลด์ D ครองเสาในสัปดาห์ที่3 ได้เสา 2.5 จะให้สิทธิ์กิลด์ C ได้อันดับที่ 3 

    
 • กิลด์ที่เข้าร่วมห้ามมีการเปลี่ยนชื่อกิลด์ในระหว่างการแข่งขัน
 • ทีมงานจะมีการแจ้งคะแนนเสาทุกครั้งที่มีการ Live สด
 • หากมีเจตนาเพื่อขัดขวางการแข่งขันของกิลด์อีกฝ่ายไม่ว่าด้วยวิธีการใดทีมงานตรวจพบขอตัดสิทธิ์การแข่งขันในทันที
 • กติกา อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมในอนาคต คำตัดสินของทีมงานขอเป็นที่สิ้นสุดจ้า

ตารางการแข่งขัน เก็บคะแนน 24 กันยายน 1 ตุลาคม และ 3 ตุลาคม 64

วันที่

Alkma 

Debenter 

Ubaid

24/09/64

-

จีวรบิน
(2)

Vanetain
(3)

1/10/64  +0.5 คะแนน สำหรับกิลด์ที่ครองเสาทั้งหลักและรอง

Vanetain
( 3 + 3 + 0.5 = 6.5 )

 

จีวรบิน
( 2 + 2 + 0.5 = 4.5 )

 

-

 

8/10/64
+0.5 คะแนน สำหรับกิลด์ที่ครองเสาทั้งหลักและรอง

-

 

เกลื้อร
( 2 + .5 = 2.5 )

 

Vanetain
( 6.5 + 3 + .5 =  10 )

 

-

พักเก็บคะแนน

พักเก็บคะแนน

พักเก็บคะแนน

-

พักเก็บคะแนน

พักเก็บคะแนน

พักเก็บคะแนน

 

โดยแต่ละกิลจะมีสิทธิ์ในการเลือกรับรางวัล

 • อันดับที่ 1 มีสิทธิ์ในการรับรางวัล 4 สิทธิ์
 • อันดับที่ 2 เลือกรับรางวัล 3 สิทธิ์ ( ที่ 2 จะต้องมีแต้มไม่ต่ำกว่า 5 แต้ม หากแต้มไม่ถึงเลือกรับได้แค่ 2 รางวัล )
 • อันดับที่ 3 เลือกรับรางวัล 2 สิทธิ์ ( ที่ 3 จะต้องมีแต้มไม่ต่ำกว่า 3 แต้ม หากแต้มไม่ถึงเลือกรับได้แค่ 1 รางวัล )


รายการของรางวัลที่มีสิทธิ์ในการเลือกรับ

 • Honnor of Earring +12 L เลือกออฟชั่นได้ 3 ออฟ
 • Honnor of Earring +12 R เลือกออฟชั่นได้ 3 ออฟ
 • +13 Blessed Divine Archangel +Skill +Luck +5Op 1 ชิ้นเลือกออฟได้
 • แต้ม Ruud 100000 แต้ม 10 code
 • Elemetal Talisman of Chaos Assembly (กันแตกเม็ดธาตุ )  5 ชิ้น  ( อันดับที่ 1 เท่านั้นสามารถเลือกรับได้  และเลือกรับได้ 1 ครั้ง )

 

รางวัลพิเศษสำหรับกิลด์ร่วมการแข่งขันทุกครั้ง และเคยมีประวัติการตีเสาแตก มีชื่อขึ้นให้เห็นในช่วงเวลากิลวอร์อยู่เรื่อย ๆ ( อยู่เรื่อย ๆ นะคะ และ มีการเล่นตลอดเวลา )
แต่ไม่ติด 1~ 3 จะได้รับเป็นรางวัลปลอบใจ

 • แต้ม Ruud 100000 5 Code

 

รางวัลจัดอันดับ Kill Rank ผู้เล่นรายบุคคล Arka War 

โดยจะมีการจัดอันดับควบคู่กับการแข่งขันเก็บคะแนนกิลด์วอร์ Arka War

ไม่มีอันดับรวมในครั้งนี้  มีแค่ตามอาชีพเท่านั้น

อันดับ 1 2 3 4 ของแต่ละอาชีพ

 • อันดับที่ 1 สามารถเลือก เม็ดธาตุ 1- 4 Rank 1+7 Rank 2 +7 ได้ 2 เม็ด
 • อันดับที่ 2 สามารถเลือก เม็ดธาตุ 1- 4 Rank 1+7 Rank 2 +7 ได้ 1 เม็ด
 • อันดับที่ 3 สามารถเลือก เม็ดธาตุ 1- 3 Rank 1+7 Rank 2 +5 ได้ 1 เม็ด
 • อันดับที่ 4 สามารถเลือก เม็ดธาตุ 1- 2 Rank 1+7 Rank 2 +5 ได้ 1 เม็ด
   

โปรดดูอาชีพของตัวว่าอยู่กรุ๊ปไหนนะคะ เพราะรอบนี้มีการแบ่งเป้น 2กรุ๊ปจ้า

Wizard / Knight / DarkLord / Summoner / RagFighter
 ใช้เกณฑ์การตัดสินดังนี้

 1. คะแนน Summary Point จะต้องไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน ถึงจะมีโอกาสได้รับรางวัล ผู้เล่นที่ได้รับอันดับสูงสุดรวมทุกอาชีพไปแล้วจะไม่ได้รับรางวัลนี้อีก
 2. หากมีแต้ม Summary Point เท่ากัน จะดูต่อในส่วน Kill Point จะให้สิทธิ์การได้รางวัลแก่ผู้เล่นที่มี Kill Point สูงกว่า )
  - เช่นนายA มี Kill Point 20 , Death Point 15  นายAจะมี Summary Point = 5
  - นายB มี Kill Point 15 , Death Point 10  นายBจะมี Summary Point = 5
  - สมมุติลำดับ 2คนนี้อยู่ที่ 1 กับ 2  นายA จะได้ที่1  และ นายB จะได้ที่2 จ้า
 3. ( กรณี Kill Point เท่ากันอีก จะเปิดบันทึก Log File Server ตามวัน เวลา ให้สิทธิ์ผู้เล่นที่ทำแต้มนั้นได้ก่อนได้รางวัล ในส่วนของ Log จะนำมาแสดงให้ดูจ้า )

สามารถตรวจสอบอันดับ Kill Rank ได้ที่นี่ : Arka Kill Rank

 

Elf / RuneWi / Slayer / Magic / Gun / GlowLancer
 ใช้เกณฑ์การตัดสินดังนี้

 1. คะแนน Kill Point จะต้องไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน ถึงจะมีโอกาสได้รับรางวัล
 2. แม้ว่าตัวละครของเราจะติด 1 2 3 4 แต่ Kill Point มีแค่ 14 Kill จะได้รับรางวัลประเภท แต้มไม่เข้าเกณฑ์ (ดูได้ด้านล่างจ้า)
 3. กรณี Kill Point เท่ากัน จะเปิดบันทึก Log File Server ตามวัน เวลา ให้สิทธิ์ผู้เล่นที่ทำแต้มนั้นได้ก่อนได้รางวัล ในส่วนของ Log จะนำมาแสดงให้ดูจ้า )

สามารถตรวจสอบอันดับ Kill Rank ของอาชีพกรุ๊ป2
ได้ที่นี่ :
Arka Kill Rank Group2

 *หมายเหตุ* เกณฑ์การตัดสินของอาชีพกรุ๊ป2
   ให้ดูได้ที่ลิ้งค์ ในส่วนของกรุ๊ป2เท่านั้น

 

 

กรณีที่ติดอันดับแต่แต้มไม่ถึงเกณฑ์รับรางวัล แต่เข้าเกณฑ์ดังนี้

 • Wizard / Knight / DarkLord / Summoner / RagFighter  Summary Point ไม่ถึง 3 คะแนน  ให้ดูจากแต้ม Kill Rank จะต้องไม่ต่ำกว่า 15
 • Elf / RuneWi / Slayer / Magic / Gun / GlowLancer คะแนน Kill Point จะต้องไม่ถึง 15 คะแนน แต่คะแนนไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน

ของรางวัลที่ได้เมื่อติดอันดับ 1 2 3 4 จะเหลือเพียง 

 • กรณ๊อันดับ 1 และ 2 แต้มไม่ถึง สามารถเลือก เม็ดธาตุ 1- 2 Rank 1+7 Rank 2 +7 ได้ 1 เม็ดเท่านั้น
 • กรณ๊อันดับ 3 และ 4 แต้มไม่ถึง สามารถเลือก เม็ดธาตุ 1- 2 Rank 1+7 Rank 2 +5 ได้ 1 เม็ดเท่านั้น

หากไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

 

**หมายเหตุ รางวัลและเงื่อนไข กฎกติกาต่างๆ ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม หากเกิดปัญหาทีมงานขอยุติการแข่งขันได้ทุกเมื่อ หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยจ้า

Share this post


Link to post
Share on other sites

สรุปอันดับ ผู้เล่น (แยกอาชีพ)

 

Wizard Class

# Character Name Class Guild Name Kill Point Death Point Summary Point
1 G•Shock69 Wizard Class เกลื้อน 26 12 14 *ส่งรางวัลแล้ว
(2)* •หลวงเสน่๛ Wizard Class จีวรบิน๛ 50 48 2 หมายเหตุ : แต้ม Sum ไม่ถึง จึงใช้กฎแต้ม Kill Point
*ส่งรางวัลแล้ว
(3)* PandaZa Wizard Class ไก่น้อย 34 51 -17 หมายเหตุ : แต้ม Sum ไม่ถึง จึงใช้กฎแต้ม Kill Point
*ส่งรางวัลแล้ว
(4)* •องคชาต• Wizard Class เกลื้อน 18 23 -5 หมายเหตุ : แต้ม Sum ไม่ถึง จึงใช้กฎแต้ม Kill Point
*ส่งรางวัลแล้ว

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Knight Class 

# Character Name Class Guild Name Kill Point Death Point Summary Point
1 ROCKMAN Knight Class เกลื้อน 117 30 87 *ส่งรางวัลแล้ว
2 Melodorum Knight Class VANETIAN 116 31 85 *ส่งรางวัลแล้ว
3 MiD•Mile Knight Class VANETIAN 115 36 79 *ส่งรางวัลแล้ว
4 •จารย์แดง• Knight Class จีวรบิน๛ 97 45 52*ส่งรางวัลแล้ว

Share this post


Link to post
Share on other sites

Elf Class ไม่มีตัวละครทำถึงเงื่อนไข

Share this post


Link to post
Share on other sites


Magic Gladiator

# Character Name Class Guild Name Kill Point
1 คงตรวย Magic Gladiator Class VANETIAN 16  *ส่งรางวัลแล้ว

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Dark Lord

# Character Name Class Guild Name Kill Point Death Point Summary Point
1 IR๏nMaiDeN Dark Lord Class VANETIAN 73 21 52 *ส่งรางวัลแล้ว
2 ๐ไทไดมารู๐ Dark Lord Class เกลื้อu 49 17 32 *ส่งรางวัลแล้ว
3 LUXU1463 Dark Lord Class VANETIAN 37 22 15 *ส่งรางวัลแล้ว
4 Salamander Dark Lord Class VANETIAN 35 24 11 *ส่งรางวัลแล้ว

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Summoner

# Character Name Class Guild Name Kill Point Death Point Summary Point
1 •น้อนองศา• Summoner Class VANETIAN 106 42 64 *ส่งรางวัลแล้ว
2 สวยซัม Summoner Class จีวรบิน๛ 46 24 22*ส่งรางวัลแล้ว
(3)* ARAIWA1 Summoner Class ไก่น้อย 30 51 -21 หมายเหตุ : แต้ม Sum ไม่ถึง จึงใช้กฎแต้ม Kill Point
*ส่งรางวัลแล้ว
(4)* ๐อย่าอ้าง๐ Summoner Class จีวรบิน๛ 14 33 -19 หมายเหตุ : แต้ม Sum ไม่ถึง จึงใช้กฎแต้ม Kill Point
*ส่งรางวัลแล้ว

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Rage Fighter

# Character Name Class Guild Name Kill Point Death Point Summary Point
1 OHHOIII Rage Fighter Class เกลื้อน 43 41 2  หมายเหตุ : แต้ม Sum ไม่ถึง จึงใช้กฎแต้ม Kill Point
*ส่งรางวัลแล้ว
2 TheKnight Rage Fighter Class ไก่น้อย 27 45 -18  หมายเหตุ : แต้ม Sum ไม่ถึง จึงใช้กฎแต้ม Kill Point
*ส่งรางวัลแล้ว
3 หน่วยรบ Rage Fighter Class เกลื้อน 25 39 -14  หมายเหตุ : แต้ม Sum ไม่ถึง จึงใช้กฎแต้ม Kill Point
*ส่งรางวัลแล้ว
4 ทุบหีร้าวว Rage Fighter Class VANETIAN 16 16 0  หมายเหตุ : แต้ม Sum ไม่ถึง จึงใช้กฎแต้ม Kill Point
*ส่งรางวัลแล้ว

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Grow Lancer

# Character Name Class Guild Name Kill Point
1 น้องบิน Grow Lancer Class VANETIAN 31 *ส่งรางวัลแล้ว
2 aองแล Grow Lancer Class ไก่น้อย 28 *ส่งรางวัลแล้ว
3 PainFull Grow Lancer Class จีวรบิน๛ 16 *ส่งรางวัลแล้ว
4 •ZENON• Grow Lancer Class เกลื้อน 11 *ส่งรางวัลแล้ว

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rune Wi  ไม่มีตัวละครถึงเงื่อนไขที่กำหนดจ้า

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Slayer

# Character Name Class Guild Name Kill Point
1 SaRaDeen01 Slayer Class จีวรบิน๛ 48 *ส่งรางวัลแล้ว
2 สไลด์หนอน Slayer Class VANETIAN 30 *ส่งรางวัลแล้ว
3 นางมาร Slayer Class VANETIAN 24 *ส่งรางวัลแล้ว
         

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Gun

# Character Name Class Guild Name Kill Point
1 ๏—+—๏ Gun Class VANETIAN 14   หมายเหตุ : แต้ม Sum ไม่ถึง จึงใช้กฎแต้ม Kill Point  *ส่งรางวัลแล้ว

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...